На вниманието на жителите на с. Пожарево, район Божурище.

“ВиК“ ЕООД гр. София Ви уведомява за възникнала авария (в мах. “Кьосина”) на водопровод АЦ Ф80.

Предполагаемо време за отстраняване 25.10.2023 до 14:00.