На вниманието на жителите на с. Хераково, район Божурище.

“ВиК“ ЕООД гр. София Ви уведомява за възникнала авария (на ул. “Поп Иван Таков”) на СВО ПЕВП Ф25.

Предполагаемо време за отстраняване 25.10.2023 до 14:00.