На вниманието на жителите на с. Пролеша, район Божурище.

“ВиК“ ЕООД гр. София Ви уведомява за възникнала авария (на ул. “Любен Каравелов”) на водопровод АЦ Ф80.

Предполагаемо време за отстраняване 27.10.2023 до 17:00.