На вниманието на жителите на с. Храбърско, район Божурище.

“ВиК“ ЕООД гр. София Ви уведомява за възникнала авария () на водопровод Стомана Ф89.

Предполагаемо време за отстраняване 10.10.2023 до 17:00.