На вниманието на жителите на с. Гурмазово, район Божурище.
“ВиК“ ЕООД гр. София Ви уведомява за възникнала авария () на водопровод АЦ Ф80.
Предполагаемо време за отстраняване 06.11.2023 до 14:00.