На вниманието на жителите на гр. Божурище, район Божурище.

“ВиК“ ЕООД гр. София Ви уведомява за възникнала авария () поради липсва електрозахранване на помпена станция “Бобен” за гр. Божурище.

Предполагаемо време за отстраняване 08.11.2023 до 16:00.