На вниманието на жителите на с. Храбърско, район Божурище.

“ВиК“ ЕООД гр. София Ви уведомява за възникнала авария () на СВО ПЕВП Ф25.

Предполагаемо време за отстраняване 14.11.2023 до 14:00.