На вниманието на жителите на гр. Божурище, район Божурище.

“ВиК“ ЕООД гр. София Ви уведомява за възникнала авария (на ул. “Иван Вазов”, в кв. Стария квартал) на СВО ПЕВП Ф32.

Предполагаемо време за отстраняване 14.11.2023 до 18:00.