На вниманието на жителите на гр. Божурище, район Божурище.
“ВиК“ ЕООД гр. София Ви уведомява за възникнала авария () поради прекъснато електрозахранване на ПС “Бобен”. Подаден е сигнал към електроразпределителното дружество и очакваме съдействие от тях.
Предполагаемо време за отстраняване 17.11.2023 до 17:00.