На вниманието на жителите на с. Храбърско, район Божурище.

“ВиК“ ЕООД гр. София Ви уведомява за възникнала авария (на ул. “Христо Ботев”) на водопровод Стомана Ф159.

Предполагаемо време за отстраняване 11.12.2023 до 14:00.