На вниманието на жителите на с. Храбърско, район Божурище.

“ВиК“ ЕООД гр. София Ви уведомява за възникнала авария () поради подмяна на помпен агрегат в воения резервоар.

Предполагаемо време за отстраняване 21.12.2023 до 14:00.