На вниманието на жителите на с. Хераково, район Божурище.

“ВиК“ ЕООД гр. София Ви уведомява за възникнала авария (на ул. “Черковна”) на водопровод АЦ Ф80.

Предполагаемо време за отстраняване 03.01.2024 до 14:00.