На вниманието на жителите на гр. Божурище, район Божурище.
“ВиК“ ЕООД гр. София Ви уведомява за възникнала авария (на ул. “Хан Омуртаг”, в кв. “Максим Горки”) на СВО ПЕВП Ф32.
Предполагаемо време за отстраняване 11.10.2023 до 17:00.