На вниманието на жителите на гр. Божурище, район Божурище.
„ВиК“ ЕООД гр. София Ви уведомява за възникнала авария (на ул. „Хан Омуртаг“, в кв. „Максим Горки“) на СВО ПЕВП Ф32.
Предполагаемо време за отстраняване 11.10.2023 до 17:00.