На вниманието на жителите на гр. Божурище, район Божурище.

„ВиК“ ЕООД гр. София Ви уведомява за възникнала авария (на ул. „Европейски път“ 70, в мах. „Максим горки“) на СВО ПЕВП Ф32.

Предполагаемо време за отстраняване 15.01.2024 до 14:00.