На вниманието на жителите на гр. Божурище, район Божурище.

„ВиК“ ЕООД гр. София Ви уведомява за възникнала авария (на ул. „Хан Омуртаг“, в кв. „Максим Горки“) на СВО ПЕВП Ф32.

Предполагаемо време за отстраняване 12.10.2023 до 14:00.