На вниманието на жителите на гр. Божурище, район Божурище.

“ВиК“ ЕООД гр. София Ви уведомява за възникнала авария (на ул. “Хан Омуртаг”, в кв. “Максим Горки”) на СВО ПЕВП Ф32.

Предполагаемо време за отстраняване 12.10.2023 до 14:00.