На вниманието на жителите на с. Храбърско, район Божурище.

“ВиК“ ЕООД гр. София Ви уведомява за възникнала авария (в мах. “Червени брег”) на водопровод Стомана Ф89.

Предполагаемо време за отстраняване 17.10.2023 до 17:00.