На вниманието на жителите на с. Храбърско, район Божурище.

“ВиК“ ЕООД гр. София Ви уведомява за възникнала авария (на ул. “Чемшир”, в мах. “Герен махала”) на СВО Стомана Ф25.

Предполагаемо време за отстраняване 09.10.2023 до 17:00.