Уведомително писмо от “Тюрк Телеком Интърнешънъл БТ” за извършване през м.ноември 2016г. на регулярни ремонтни дейности на оптичен кабел в участък от международен тъп София-Калотина – вх. №П-В-1033/02.11.2016г.

Уведомление за извършване на СМР – регулярни строителни дейности на оптичен кабел