ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Приемната за събиране на копия от документи за собственост, необходими за изработването на Кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Божурище ще продължи работа до 09.11.2018г.

КОПИЯ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ може да предоставите в

Общинската сграда на „Местни данъци и такси“ (стар съвет)

всеки работен ден от 09.00 ч. до 15.30 ч.

или на на електронен адрес: Gurmazovo@cadastre.bg

„Консултантска агенция АРГУС” ООД – тел.02928 22 81,e-mail:office@argus.cad.bg