ВСИЧКИ, ИМАЩИ САМО НАСТОЯЩ АДРЕС ПРЕДИ 22.10.2023 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА И ИСКАЩИ ДА ГЛАСУВАТ НА РЕФЕРЕНДУМА НА 9 ЮНИ 2024 Г.,, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ на място в сградата на община Божурище или на място в Кметствата по населените места!

📌Поради големия интерес към гласуването за Местния Референдум, Община Божурище УДЪЛЖАВА своето работно време за прием на документи за желаещите да гласуват по настоящ адрес.

❗От днес 20.05.2024 г. до 23.05.2024 г.(включително), можете да подавате зявленията си от:

08:30 ч. до 20:00 ч., в сградата на Общината в гр. Божурище, бул. „Европа“ 85.

🛑КМЕТСТВАТА НЯМА ДА РАБОТЯТ ИЗВЪНРЕДНО, ОБЩИНАТА ЩЕ ПРИЕМА ДОКУМЕНТИТЕ И НА ХОРАТА ОТ СЕЛАТА.

❗На 24.05.2024 г.(петък) и 25.05.2024 г., (събота) можете да подавате заявленията си от:

08:30 ч. до 17:30 ч., в сградата на Община Божурище в гр. Божурище, бул. „Европа“ 85, както и във всички Кметства.