Уважаеми съграждани,

предоставяме на Вашето внимание създадения  дарителски сайт (www.causabg.com), предлагащ възможност на всеки да сподели своята идея, да я развие сред съмишленици и да потърси обществена подкрепа с цел осъществяването на смислен проект.

На платформата юридически и физически лица  могат да предлагат инициативи, които да бъдат реализирани като дарителски кампании, след одобрение на Управителния съвет на Фонда.

Кампаниите могат да бъдат с обществена насоченост – образование, наука, здравеопазване, възстановяване и опазване и исторически и културни ценности.

Гарант за честното събиране и разходване на средствата е 40-годишната работа и отдаденост в набирането на дарения на Националния дарителски фонд “13 века България”.

“КауЗа БГ” функционира съгласно утвърдени условия за набиране и одобрение на кампании, както и правила за регистриране и представяне на парични дарения, постъпили чрез платформата.

Сайтът е двуезичен, което осигурява на създадените чрез него кампании достъпност и в чужбина.

За повече информация, относно каузите, посетете сайта  https://causabg.com/