Частично затваряне на ул. “Христо Ботев“ при ОТ 30, по плана на с. Пролеша /моста при римската чешма/ за леки и тежкотоварни автомобили, считано от 20.03.2024 за срок от 120 календарни дни.Забранявам преминаването на тежкотоварни автомобили над 3,5т. по обходния маршрут, определен в проект за Временна организация на движението, съгласуван с органите на КАТ – ПП през село Пролеша.Определям обходен маршрут за преминаване на тежкотоварни автомобили над 3,5т. в посока с. Пролеша – с. Хераково, Община Божурище през международен път I-8 София – Калотина и път SFO 3024 /I-8 –Бобен – Хераково/ /Бобенски път/.

Схема за отбиване на движението