Резултат с изображение за лого на чез

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 31 юли – 04 август 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.

Област

Дата/период    Времетраене   Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

Софийска област

Община Божурище

На 03.08.2017 г. /09:15 – 10:00 ч.; 13:00 – 13:30 ч./ –Божурище: ул. „Акация“, ул. „Европа“, землище с. Пролеша/Божурище, Максим Горки, СТП Максим Горки, Хан Кардам, Цар Иван Асен Втори, Цар Иван Шишман, Цар Самуил, Черна бара

На 02.08.2017 г. /09:30 – 13:30 ч./ –Божурище: Европа, Лазур, УПИ IV-601, 003, Кв. 100

На 31.07.2017 г. /13:00 – 14:00 ч./ –Гурмазово: ПИ 001019 М. Матерка, УПИ ІV-38, Кв. 4

На 31.07.2017 г. /14:00 – 16:00 ч./ –Гурмазово: Стопански двор

На 03.08.2017 г. /09:15 – 10:00 ч.; 13:00 – 13:30 ч./ –Гълъбовци: 1-ва, 18-та, 22-ра, XVII-418, Кв. 51, Деянова Воденица, Махала Димитрашковслог, Строеж, Студен Кладенец, УПИ 240 Кв. 38, УПИ III-219 Кв. 34, УПИ І–410 Кв. 50, ХVII-244

На 03.08.2017 г. /09:15 – 10:00 ч.; 13:00 – 13:30 ч./ –Пролеша: 70, I-040225, IV-Училище, IX-108, Кв. 16, Васил Левски, Иван Вазов, Лале, ПИ 043001, ул. Кокиче, УПИ V-29 Кв. 11, УПИ VI-040021 Кв. 65 Общ. Божурище, УПИ VI-045140, УПИ VII-108, Кв. 16, УПИ ||-259, Кв. 75, УПИ ІV-296, УПИ ХVII – 014034 Кв. 8 М. Лазар, Упихі-102 Кв. 15, Христо Ботев, Христо Ботев/Бивш Стопански двор, Цар Калоян УПИ IV-040022 Кв. 71

На 02.08.2017 г. /09:00 – 14:15 ч./ –Пролеша: 70, IV-Училище, Васил Левски, Христо Ботев

На 01.08.2017 г. /09:00 – 14:30 ч./ –Пролеша: IX-108, Кв. 16, Иван Вазов, ул. Кокиче, УПИ V-29 Кв. 11, УПИ VI-040021 Кв. 65 Общ. Божурище, УПИ VII-108, Кв. 16, УПИ XI-102 Кв. 15, Цар Калоян УПИ IV-040022 Кв. 71

На 31.07.2017 г. /11:30 – 12:30 ч./; на 02.08.2017 г. /12:00 – 16:15 ч./ –Пролеша: Лале

На 01.08.2017 г. /09:00 – 15:30 ч./ –Пролеша: ПИ 043001, УПИ VI-045140, УПИ ІV-296

На 02.08.2017 г. /14:00 – 16:15 ч./ –Пролеша: УПИ ||-259, Кв. 75

На 03.08.2017 г. /09:15 – 10:00 ч.; 13:00 – 13:30 ч./ –Хераково: II-024019, III-028096, Кв. 1, IV-028096, Кв. 1, V-028096, Кв. 1, V-130086, М. Савина Водиеница 75, VI-028096, Кв. 1, VII-028073, Кв. 1, XII-396 и XII-397, Кв. 39, ІІІ-694, Кв. 48, Мбобен, № 3 Стопански двор, Александър Стамболийски (Мах. Бобен), М. Балин дол, М. Скала, УПИ ІІІ-176111, Кв. 2, Махала Белица, УПИ 024020, Кв. 4, УПИ I-694, Кв. 48, УПИ V-024020 Кв. 4, УПИ V-166, Кв. 1, УПИ VIII-126, Кв. 4, УПИ XII-029062, УПИ XXI-342, Кв. 37, УПИ ХV-545, Кв. 70, М. Кантон, Хан Кубрат, Хераково Ханче

На 03.08.2017 г. /10:00 – 13:30 ч./ –Хераково: II-024019, III-028096, Кв. 1, IV-028096, Кв. 1, V-028096, Кв. 1, VI-028096, Кв. 1, VII-028073, Кв. 1, XII-396 и XII-397, Кв. 39, ІІІ-694, Кв. 48, Мбобен, № 3 Стопански двор, Александър Стамболийски (Мах. Бобен), М. Балин дол, УПИ 024020, Кв. 4, УПИ I-694, Кв. 48, УПИ V-024020 Кв. 4, УПИ V-166, Кв. 1, УПИ VIII-126, Кв. 4, УПИ XII-029062, УПИ XXI-342, Кв. 37, Хан Кубрат

На 04.08.2017 г. /09:30 – 16:15 ч./ –Хераково: М. Скала, УПИ ІІІ-176111, Кв. 2

На 03.08.2017 г. /09:15 – 10:00 ч.; 13:00 – 13:30 ч./ –Храбърско: I-075017 Кв. 54, II-044016, IV-278 Кв. 42, Махала Старо село, Махала Черен Пешо, Местн. Расул, Микроязовир Храбърско, Нарцис, УПИ -2-Кв. 20, УПИ 3-076020 Кв. 57, УПИ I-076022, Кв. 57, УПИ III-1981, УПИ-V-18, Кв. 3, Черковна

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

 За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ наcez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.