Резултат с изображение за лого на чез

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ,  за периода 09-13октомври 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани  дейности.

Софийска област

Дата/период    Времетраене   Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както  и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.

Община Божурище

На 10.10.2017 г. /09:45 – 10:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ –  Божурище: 022145, 8-Ми Март, I-015169 кв.13, кв.Девети Септември, Атон, Далия, Двора На Апк, Девети Май, Девети Септември, Еделвайс, Искър, Лястовица, Мура, Рила, Руен, Стара Планина, Ткзс кв.21, УПИ ХІІІ-015133, Феникс, Шести Септември, Щъркел; Гурмазово: I-212, кв.20, II-020068 44, IV-024064, Гурмазовско Шосе, Парцел Іі-77, кв.28, Пи 001140, Пи 001019 М. Матерка, Стопански Двор, УПИ II-021103 кв. 43, УПИ VII-270, кв.24, УПИ І-254 кв.25, УПИ Іv-38, кв.4, УПИ Х-299 кв.29, УПИ-II-022022;

Златуша: №Ііі А-56 Кв 5, Вилна Зона Витошица, УПИ X-59 кв. 25;Пожарево, Общ. Божурище: 123.106, Vііі-485, кв.34, Александър Александров, Георги Аспарухов – Гунди, Казана, Космонавт Ал. Александров, Космонавт Георги Иванов, Местност Могила, Пейо Яворов, Пчела, УПИ 1-034007 , Кв1, М.Добър Мъж, УПИ 3-227 кв. 18, УПИ VI-105 кв.8, УПИ Іі 379/Кв27, УПИ ХVІІ-Общ, кв.19, УПИ Хіі-369, кв.29, УПИ-190кв 15, УПИv-016025 кв.1;

Понор: Стопански Двор;Росоман: Гранит, М.Падината, УПИ XIV-145, УПИ ХIII-144 кв.22, Черква

Хераково: XIII-43 кв.9, Ридо, УПИ ХIII – 321, УПИ XVII-262 , кв.22, Царица Йоанна, Черковна

На 10.10.2017 г. /09:45 – 16:30 ч.; 09:45 – 10:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ –  Делян, Общ. Божурище: IV-052034, Писател Спас Антонов, ХvIII-115, кв.15;

Мала Раковица: С.Мала Раковица, УПИ VI-5, кв.2

На 10.10.2017 г. /11:00 – 16:00 ч./ –  Пожарево, Общ. Божурище: Космонавт Георги Иванов, УПИ Іі 379/Кв27, УПИ Хіі-369, кв.29

На 11.10.2017 г. /10:30 – 14:00 ч./ –  Храбърско: I-075017 кв.54, УПИ 3-076020 кв.57, УПИ I-076022, кв.57, УПИ III-1981, УПИ-V-18, кв.3

На 13.10.2017 г. /10:00 – 14:00 ч./ –  Пожарево, Общ. Божурище: 123.106, Местност Могила

В този текстса посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ наcez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.