Резултат с изображение за лого на чез

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 15 – 19 май 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.

Софийска област
Община Божурище
На 15.05.2017 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Пожарево, Общ. Божурище VIII-485, Кв. 34 ул. „Александър Александров“ № 69; Космонавт Георги Иванов 119; УПИ VI-105 Кв. 8 Къща
На 15.05.2017 г. /10:00 – 16:00 ч./ – Божурище Бор 13; Дунав 62; Здравец 44, 35, 23, 15, 40, 37, 21, 47, 45, 30, 29, 17, 43, 24, 46, 26, 25, 42, 33, 9, 19, 50, 27, 34, 41, 32, 36, № 38, 32А, 48, 11, 22, 13, 39, 31; Иглика 2, 11А, 7А, 5, 19, 13, 7, 13А, 15, 11, 3, 9; Кокиче 18А, 16, 9, 8, 1, 14А, 6, 20, 3, 10, 18, 12, 22, 14, 16А; Струма 6, 10, 12, 10А, 12А, 4 А; УПИ XIX Кв. 14 Янтра 12, 14, 2, 11, 4, 1А, 10, 13, 16, 8, 5, 9, 11А, 7, 5А, 15, 15А, 17; Младежки дом
На 15.05.2017 г. /10:00 – 16:00 ч./ – Божурище Акация 1; Беласица 7, 13; Божур 5; Генерал Гурко 1, 2; Георги С. Раковски 3, 2, 1; Иван Вазов 15; Кв. 15 Любен Каравелов 10А, 34, 4, 18А, 24, 32, 14, 6, 18, 8, 38А, 10, 28, 20, 12, 22, 36, 30, 26, 38, 40, 16, 2; Люлин 1; Малина 16, 12, 7, 3, 11, 1, 15, 14, 17А, 2А, 10, 4, 17, 15А, 9, 13, 5, 8, 22, 18, 20, 6, 2, 24; Неофит Рилски 9, 3, 7, 5, 12; Трети март 13, 10, 9, 15, 14, 12, 5, 8, 5А, 1, 3, 4, 20, 2, 16, 12А, 6, 7, 11, 18; УПИ VII Кв. 25 УПИ ХхV-254, Кв. 43 Христо Ботев 19, 20; 25
На 15.05.2017 г. /10:00 – 16:00 ч./ – Храбърско I-075017 Кв. 54 УПИ 3-076020 Кв. 57 УПИ I-076022, Кв. 57 УПИ III-1981 УПИ-V-18, Кв. 3 Къща
На 16.05.2017 г. /10:00 – 16:00 ч./ – Пролеша IX-108, Кв. 16 Иван Вазов 12; ул. Кокиче УПИ Vі-040021 Кв. 65 Общ. Божурище УПИ VІІ-108, Кв. 16 УПИ V-29 Кв. 11 УПИхі-102 Кв. 15 Цар Калоян УПИ IV-040022 Кв. 71 УПИ І-027035 М. Бъшина падина, УПИ ХV-041057, 041167 Кв. 66, Къща
На 19.05.2017 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Божурище Божур 8, 15, 7, 1, 2, 4, 3, 6, 5, 10, 9, 11, 13; Васил Левски 4, 14, 25, 1, Магазин, 10, 23, 27, 21, 6, 7, 9, 13, 31, 5, 1А, 8, № 5, 2, 17, 15, 12, 29, 3, 19, 11; Иван Вазов 19; Ком 2; Отец Паисий 10, 1, 2, 12, 6, 8, 11, 7, 5, 3, 9, 4; Панайот Волов 3, 1; Христо Ботев 28, 24, 34, 27, 33, 32, 36, 35, 29, 31А, 31, 25, 38, 30, 22, 26, № 33А; Шипка 2, 6, 4, 12, 10, 3А, 8, 7, 1, 5, 3, 9; Одз 1-Буратино, Одз 1
Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.