Резултат с изображение за лого на чез

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.  Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 12 – 16 февруари 2018 г.  включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ СОФИЯ  

Дата/период    Времетраене   Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Божурище

На 12.02.2018 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 13.02.2018 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 14.02.2018 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 15.02.2018 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 16.02.2018 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Храбърско: махала Старо Село, махала Черен Пешо, Микроязовир Храбърско

На 13.02.2018 г. /09:30 – 13:00 ч./ –  Пролеша: I-040225

На 14.02.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ –  Божурище:Акация, Европа, ЗемлищеС. Пролеша / Божурище, Максим Горки, Стп Максим Горки, Хан Кардам, Цар Иван Асен Втори, Цар Иван Шишман, Цар Самуил, Черна Бара

На 14.02.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ –  Гълъбовци:1 Ва, 18 Та, 22-ра, XVII-418, Кв. 51, Деянова Воденица, махала Димитрашков Слог, Строеж, Студен Кладенец, УПИ 240 кв. 38, УПИIII-219 кв. 34, УПИ І–410 кв. 50, ХVII-244

На 14.02.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ –  Пролеша:70, I-040225, IV-Училище, IX-108, кв. 16, Васил Левски, Иван Вазов, Лале, ПИ 043001, ул. Кокиче, УПИV-29 кв. 11, УПИVІ-040021 кв. 65 Общ. Божурище, УПИVі-045140, УПИVІІ-108, кв. 16, УПИ ||-259, Кв. 75, УПИ ІV-296, УПИ ХVіі – 014034 кв. 8 М. Лазар, УПИхі-102 кв. 15, Христо Ботев, Христо Ботев/Бивш Стопански Двор, Цар Калоян УПИIV-040022 кв. 71

На 14.02.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ –  Хераково: II-024019, III-028096, кв. 1, IV-028096, кв. 1, V-028096, кв. 1, V-130086, М. Савина Водиеница 75, VI-028096, кв. 1, VII-028073, кв. 1, XII-396 и XII-397, кв. 39, Ііі-694, Кв. 48, Мбобен, №3 Стопански Двор, Александър Стамболийски (Мах. Бобен), М. Балин Дол, М. Скала, УПИ ІІІ-176111, кв. 2, махала Белица, УПИ 024020, кв. 4, УПИI-694, кв. 48, УПИV-024020 кв. 4, УПИV-166, кв. 1, УПИVIII-126, кв. 4, УПИ XII-029062, УПИ XXI-342, Кв. 37, УПИ ХV-545, кв. 70, М. Кантон, Хан Кубрат, Хераково Ханче

На 14.02.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ –  Храбърско: I-075017 кв. 54, II-044016, IV-278 кв. 42, махала Старо Село, махала Черен Пешо, Местн. Расул, Микроязовир Храбърско, Нарцис, УПИ -2-Кв. 20, УПИ 3-076020 кв. 57, УПИI-076022, Кв. 57, УПИIII-1981, УПИ-V-18, Кв. 3, Черковна

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.