Резултат с изображение за лого на чез

Уважаеми клиенти,

 ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 1721 декември 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

София Област

Община Божурище

На 19.12.2018 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 12:00 – 13:00 Ч./ –  Божурище:   022145, 8-Ми Март, I-015169 Кв.13, Кв.Девети Септември, Атон, Далия, Двора На Апк, Девети Май, Девети Септември, Еделвайс, Искър, Лястовица, Мура, Рила, Руен, Стара Планина, Ткзс Кв.21, УПИ Хііі-015133, Феникс, Шести Септември, Щъркел

На 19.12.2018 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 12:00 – 13:00 Ч./ –  Гурмазово:   I-212, Кв.20, Ii-020068 44, Iv-024064, Гурмазовско Шосе, Парцел Іі-77, Кв.28, Пи  001140, Пи 001019 М. Матерка, Стопански Двор, УПИ Ii-021103 Кв. 43, УПИ Vii-270, Кв.24, УПИ І-254 Кв.25, УПИ Іv-38, Кв.4, УПИ Х-299 Кв.29, УПИ-Ii-022022

На 19.12.2018 Г. /09:00 – 13:00 Ч./ –  Гурмазово:   I-212, Кв.20, Iv-024064, Парцел Іі-77, Кв.28, Пи  001140, Пи 001019 М. Матерка, УПИ Vii-270, Кв.24, УПИ І-254 Кв.25, УПИ Іv-38, Кв.4, УПИ Х-299 Кв.29

На 19.12.2018 Г. /09:00 – 13:00 Ч.; 09:00 – 10:00 Ч.; 12:00 – 13:00 Ч./ –  Делян, Общ. Божурище:   Iv-052034, Писател Спас Антонов, ХvIII-115,Кв.15

На 19.12.2018 Г. /09:00 – 13:00 Ч.; 09:00 – 10:00 Ч.; 12:00 – 13:00 Ч./ –  Златуша:   №Ііі А-56 Кв 5, Вилна Зона Витошица, УПИ X-59 Кв. 25

На 19.12.2018 Г. /09:00 – 13:00 Ч.; 09:00 – 10:00 Ч.; 12:00 – 13:00 Ч./ –  Мала Раковица:   С.Мала Раковица, УПИ Vi-5, Кв.2

На 19.12.2018 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 09:00 – 13:00 Ч.; 12:00 – 13:00 Ч./ –  Пожарево, Общ. Божурище:   123.106, Vііі-485,Кв.34, Александър Александров, Георги Аспарухов – Гунди, Казана, Космонавт Ал. Александров, Космонавт Георги Иванов, Местност Могила, Пейо Яворов, Пчела, УПИ 1-034007 , Кв1,М.Добър Мъж, УПИ 3-227 Кв. 18, УПИ Vi-105 Кв.8, УПИ Іі 379/Кв27, УПИ Хvіі-Общ, Кв.19, УПИ Хіі-369, Кв.29, УПИ-190кв 15, УПИv-016025 Кв.1

На 19.12.2018 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 09:00 – 13:00 Ч.; 12:00 – 13:00 Ч./ –  Понор:   Стопански Двор

На 19.12.2018 Г. /09:00 – 13:00 Ч.; 09:00 – 10:00 Ч.; 12:00 – 13:00 Ч./ –  Росоман:   Гранит, М.Падината, УПИ Xiv-145, УПИ ХIII-144 Кв.22, Черква

На 18.12.2018 Г. /09:30 – 15:00 Ч./ –  Хераково:   III-028096, Кв.1, Iv-028096, Кв.1, V-028096, Кв.1, Vi-028096, Кв.1, Vii-028073, Кв.1, Александър Стамболийски (Мах.Бобен), М. Балин Дол, УПИXII-029062, УПИ Xxi-342,Кв.37

На 19.12.2018 Г. /09:00 – 13:00 Ч.; 09:00 – 10:00 Ч.; 12:00 – 13:00 Ч./ –  Хераково:   XIII-43 Кв.9, Ридо, УПИ VIII – 321, УПИ Xvii-262 , Кв.22, Царица Йоанна, Черковна

На 17.12.2018 Г. /09:00 – 13:00 Ч./ –  Хераково:   УПИ V-166, Кв.1, УПИ VIII-126, Кв.4, Хан Кубрат

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.