Резултат с изображение за лого на чез

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ,  за периода 12– 16 юни 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани  дейности.

Софийска област

Община Божурище

На 12.06.2017 г./10:00 – 16:00 ч./ –Божурище: ул.„Бор“№ № 2, 15, 18, 15; Витоша 8; Девети май 9, 3, 7, 5, 13, 11; Европа 91А, Зала, 89А, 89, 26, 55, 81, 55, 2, 85, 28, 34А, 87А; жилища 18, 18; Мура 10; Пирин 10, 4, 6, 2, 12, 8, 18; Пролет 2, 4, 3, 3, 1 4, 2, 1, 4; УПИ I, Кв. 76 УПИ ІІІ-Общ, Кв. 19 Хан Аспарух ТП Хан Аспарух; УО Нов Квартал, 4, 1

На 12.06.2017 г./10:00 – 16:00 ч./ –Божурище 022145 Девети септември 11, 13, 6, 14, 3, 1, УПИ Vі-002003 Кв. 4, 15, 16, 12, 2, 8, 7, 13 Имот002044, Кв. 10, 9, 10, 17, 4, 18; Лястовица 2; Руен 3Б; УПИ ХІІІ-015133 Феникс 22; Щъркел 11; Кв. 9IX УПИ IV-22Кв. 5, Квартал; Гурмазово; М. Шеовица

На 12.06.2017 г./10:00 – 16:00 ч./ –Пролеша УПИ ||-259, Кв. 75

На 13.06.2017 г./10:00 – 16:00 ч./ –Божурище Божур 11, 2; Далия 8; Даме Груев 2; Европа 48, 36, 99, 40, 109, 34, 44А ПИ ХХ, Кв. 76, 48-50, 103, 42, 95, Строеж на Къща, 107, 93, 97; Еделвайс 19, 38, 36, 23, 23А, 21, 40, 25; Здравец 7, 8, 7, Къща; Искър 12А, 16, 13, 24А, 7А, 4, 9, 6, 12, 10, 8, 14, 17, 29, 26А, 10А, 5, 11, 2А, 2, 18А, 7, 4А, 20А, 18, 22, 20, 24, 16А, 14А, 3, 8А, 26, 28, 23, 15; Кипарис 19, 7, 9, 13; Лотос 11; Максим Горки 2, 6, 5, 1, 3; Отец Паисий 5, 4; Пролет 7, 13, 9, 11, 14, 8, 12, 6; Рила 2, 4, 21, 25, 3; УПИ 16-826, Кв. 76 Х-54, 100 Кв. 11 Явор Пролет, 9; Янтра 19; 2, 8, 83, 12, 2, 0000, ТП Изгрев, 84, 6