Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 2125януари 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

София Област

Община Божурище

На 24.01.2019 г. /09:45 – 10:15 ч./ –  Божурище:   Акация, Европа, Землище  С. Пролеша / Божурище, Максим Горки, Стп Максим Горки, Хан Кардам, Цар Иван Асен Втори, Цар Иван Шишман, Цар Самуил, Черна Бара

На 21.01.2019 г. /09:15 – 14:00 ч./ –  Божурище:   Ген. Владимир Заимов

На 21.01.2019 г. /12:00 – 15:30 ч./ –  Божурище:   Европа, КтпБулет, Максим Горки, Упи Xxx-70, Кв.8, Хан Кубрат, Цар Борис Първи

На 21.01.2019 г. /09:30 – 11:30 ч./ –  Гурмазово:   Гурмазовско Шосе, Упи Ii-021103 Кв. 43, Упи Vi-020069, Кв.44

На 24.01.2019 г. /09:45 – 10:15 ч./ –  Пролеша:   70, I-040225, Iv-Училище, Ix-108, Кв.16, Васил Левски, Иван Вазов, Лале, Пи 043001, Ул. Кокиче, Упи V-29 Кв.11, Упи Vі-040021 Кв.65 Общ. Божурище, Упи Vі-045140, Упи Vіі-108, Кв.16, Упи ||-259,Кв.75, Упи Іv-296, Упи Хvіі – 014034 Кв.8 М.Лазар, Упихі-102 Кв.15, Христо Ботев, Христо Ботев/Бивш Стопански Двор, Цар Калоян  Упи Iv-040022  Кв.71

На 24.01.2019 г. /09:45 – 10:15 Ч./ –  Хераково:   V-130086, М.Савина Водиеница 75, М. Скала, Упи Ііі-176111, Кв.2, Упи Хv-545, Кв.70, М.Кантон, Хераково Ханче

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването