Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 28 януари – 01 февруари 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене   Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Община Божурище

На 28.01.2019 г. /09:45 – 10:15 ч./ – Божурище: Акация, Европа, Землище С. Пролеша / Божурище, Максим Горки, Стп Максим Горки, Хан Кардам, Цар Иван Асен Втори, Цар Иван Шишман, Цар Самуил, Черна Бара

На 28.01.2019 г. /09:45 – 10:15 ч./ – Пролеша: 70, I-040225, IV-Училище, Ix-108, Кв.16, Васил Левски, Иван Вазов, Лале, ПИ 043001, ул.Кокиче, УПИ V-29 Кв.11, УПИ VІ-040021 Кв.65 Общ. Божурище, УПИ VІ-045140, УПИ VІІ-108, Кв.16, УПИ ||-259, Кв.75, УПИ ІV-296, УПИ ХVІІ – 014034 Кв.8 М.Лазар, УПИХІ-102 Кв.15, Христо Ботев, Христо Ботев/Бивш Стопански Двор, Цар Калоян УПИ IV-040022 Кв.71

На 28.01.2019 г. /09:45 – 10:15 ч./ – Хераково: V-130086, М.Савина Водиеница 75, М. Скала, УПИ ІІІ-176111, Кв.2, УПИ ХV-545, Кв.70, М.Кантон, Хераково Ханче

На 31.01.2019 г. /14:00 – 16:00 ч./ – Гурмазово: IV-020070, XI-020018 Кв.44, Гурмазовско Шосе 7, ПИ 001140, Стопански Двор, УПИ 6-292 Кв 26, УПИ III-001141, Кв.39, УПИ-VII-008035 Кв.34, Яне Сандански