Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването на посочените дати и в рамките на указаните срокове, като е възможно периодът на прекъсванията да е по-малък от планирания.

Във връзка с осъществяване на посочените прекъсвания на електрозахранването за периода 11 – 15 март 2019 г., включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В текста по-долу са посочени датата, периода, максималното времетраене, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Община Божурище

На 11.03.2019 г. /10:00 – 15:00 ч./ –  Божурище:Божур, Далия, Даме Груев, Европа, Еделвайс, Здравец, Искър, Кипарис, Лотос, Максим Горки, Отец Паисий, Пролет, Рила, УПИ 16-826, Кв.76, УПИVIII-Общ. Кв.76, Х-54, 100 Кв.11, Явор, Янтра

На 11.03.2019 г. /13:00 – 15:00 ч./   На 13.03.2019 г. /13:00 – 15:00 ч./ –  Пожарево, Общ. Божурище:Казана, Космонавт Георги Иванов

На 13.03.2019 г. /09:30 – 15:00 ч./ –  Хераково: УПИXXIX-510Кв.75, Хераково Ханче

На 13.03.2019 г. /09:30 – 15:30 ч./ –  Божурище:Девети Септември

На 13.03.2019 г. /09:30 – 15:30 ч./ –  Гурмазово: I-212, Кв.20, Любен Каравелов, УПИIx-159, Кв.14, УПИVII-270, Кв.24, УПИ XIV-157 Кв.14, УПИ І-254 Кв.25, УПИ Х-299 Кв.29

На 13.03.2019 г. /11:00 – 14:00 ч./ –  Гурмазово: IV-020070, XI-020018 Кв.44, Гурмазовско Шосе 7, пи 001140, Стопански Двор, УПИ 6-292 Кв 26, УПИIII-001141, Кв.39, УПИ-VII-008035 Кв.34, Яне Сандански

На 14.03.2019 г. /09:30 – 14:00 ч./ –  Хераково: V-130086, М.Савина Водиеница 75, УПИ ХV-545, Кв.70, М.Кантон

На 14.03.2019 г. /12:00 – 16:00 ч./ –  Хераково: II-024019, XII-396 и XII-397, Кв.39, УПИ 024020, Кв.4, УПИV-024020 Кв.4, УПИXXIV-025093, Кв.1, М.Герена

Дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.