Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването на посочените дати и в рамките на указаните срокове, като е възможно периодът на прекъсванията да е по-малък от планирания.

 Във връзка с осъществяване на посочените прекъсвания на електрозахранването за периода 25 – 29 март 2019 г., включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В текста по-долу са посочени датата, периода, максималното времетраене, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI

София – област

Община Божурище

На 25.03.2019 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Пролеша:   Лале, Упи III-040059, Христо Ботев

На 26.03.2019 г. /12:00 – 15:00 ч./ –  Гурмазово:   XXIII-82 Кв.32, Пи 001019 М. Матерка, Упи Іv-38, Кв.4

На 26.03.2019 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Божурище:   Бор, Витоша, Девети Май, Европа, Жилища, Мура, Пирин, Пролет, Упи I, Кв. 76, Упи VIII-Кв.20, Упи Ііі-Общ., Кв.19, Хан Аспарух

На 26.03.2019 г. /14:00 – 16:00 ч./   На 27.03.2019 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Божурище:   Европа, КтпБулет, Максим Горки, Упи X-48 Кв 6, Упи Xxx-70, Кв.8, Хан Кубрат, Цар Борис Първи

Дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.