Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването на посочените дати и в рамките на указаните срокове, като е възможно периодът на прекъсванията да е по-малък от планирания.

Във връзка с осъществяване на посочените прекъсвания на електрозахранването за периода 08 – 12 април 2019 г., включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Община Божурище

На 09.04.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 14:30 – 15:30 ч./ –  Божурище: 022145, 8-ми Март, I-015169 Кв. 13, Кв. Девети Септември, V-9605, Кв. 84, VI -002024, Атон, Далия, двора на АПК, Девети Май, Девети Септември, Еделвайс, Искър, Кв. Девети Септември, Лястовица, Мура, ПИ 65 Кв. 9ти Септември, Рила, Руен, Стара Планина, Ткзс Кв. 21, УПИ 14-022043 Кв. 9, УПИ I-015092, 015093, 015094 Кв. 12, УПИ V -002004 Кв. 4, УПИ V-02249 Кв. 10, УПИ XII -38 Кв. 3, УПИ XIII -002004 Кв. 4, УПИ УПИ XXXI-1004 Кв. 4, УПИ ХІІІ-015133, Феникс, Шести Септември, Щъркел

На 08.04.2019 г. /12:30 – 15:00 ч./ –  Божурище: Божур, Далия, Даме Груев, Европа, Еделвайс, Здравец, Искър, Кипарис, Лотос, Максим Горки, Отец Паисий, Пролет, Рила, УПИ 16-826, Кв. 76, УПИ VIII-Общ. Кв. 76, Х-54, 100 Кв. 11, Явор, Янтра

На 08.04.2019 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Божурище: Александър Стамболийски, Бреза, Генерал Гурко, Георги С. Раковски, Европа, Летец, Люлин, Неофит Рилски, Никола Й. Вапцаров, Първи Май, Христо Ботев

На 08.04.2019 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Хераково: III-028096, Кв. 1, IV-028096, Кв. 1, V-028096, Кв. 1, VI-028096, Кв. 1, VII-028073, Кв. 1, Александър Стамболийски (Мах. Бобен), М. Балин Дол, М. Бобен УПИ Х-029062 Кв. 1, УПИ III-393 Кв. 48, УПИ Ix-029062 Кв. 1, УПИ XII-029062, УПИ XxI-342, Кв. 37, УПИ Х-029062 Кв. 1

На 09.04.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 14:30 – 15:30 ч./ –  Гурмазово: I-212, Кв. 20, II-020068 44, IV-020070, IV-024064, XI-020018 Кв. 44, XxIII-82 Кв. 32, Гурмазовско Шосе, Гурмазовско Шосе 7, Любен Каравелов, М. Соларски път, Парцел Іі-77, Кв. 28, ПИ 001140, ПИ 001019 М. Матерка, Стопански Двор, УПИ 6-292 Кв 26, УПИ II-021103 Кв. 43, УПИ III-001141, Кв. 39, УПИ III-112 Кв. 11, УПИ Ix-159, Кв. 14, УПИ VI-020069, Кв. 44, УПИ VII-270, Кв. 24, УПИ X-022021, Кв. 45, УПИ XIV-157 Кв. 14, УПИ І-254 Кв. 25, УПИ ІV-38, Кв. 4, УПИ Х-299 Кв. 29, УПИ-II-022022, УПИ-VII-008035 Кв. 34, Яне Сандански

На 09.04.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 14:30 – 15:30 ч./ –  Делян, Общ. Божурище: IV-052034, Писател Спас Антонов, ХVIII-115, Кв. 15

На 09.04.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 14:30 – 15:30 ч./ –  Златуша: №Ііі А-56 Кв 5, Вилна Зона Витошица, УПИ II-214 Кв. 20, УПИ X-59 Кв. 25

На 09.04.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 14:30 – 15:30 ч./ –  Мала Раковица: С. Мала Раковица, УПИ VI-5, Кв. 2

На 09.04.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 14:30 – 15:30 ч./ –  Пожарево, Общ. Божурище: 123. 106, 123. 211, VІІІ-485, Кв. 34, Александър Александров, Георги Аспарухов – Гунди, Казана, Космонавт Ал. Александров, Космонавт Георги Иванов, местност Могила, Могила, Пейо Яворов, ПИ 123. 274, Пчела, УПИ 1-034007, Кв1, М. Добър Мъж, УПИ 3-227 Кв. 18, УПИ VI-105 Кв. 8, УПИ XxI, Кв. 17, УПИ Іі 379/Кв27, УПИ ХVІІ-Общ, Кв. 19, УПИ Хіі-369, Кв. 29, УПИ- XII-148 Кв. 10, УПИ-190кв 15, УПИ-Ix-485, Кв. 34, УПИV-016025 Кв. 1

На 09.04.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 14:30 – 15:30 ч./ –  Росоман: 63121. 133. 9, I-30, Кв. 6, Гранит, М. Падината, УПИ IV-58, Кв. 9, УПИ XIV-145, УПИ ХIII-144 Кв. 22, Черква

На 09.04.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 14:30 – 15:30 ч./ –  Хераково: XIII-43 Кв. 9, ПИ 000189, Ридо, УПИ I-155010, Кв. 47, УПИ II-155010 Кв. 47, УПИ VIII – 321, УПИ XVII-262, Кв. 22, Царица Йоанна, Черковна

На 09.04.2019 г. /09:15 – 15:30 ч./ –  Божурище: Девети Септември

На 09.04.2019 г. /09:15 – 15:30 ч./ –  Гурмазово: I-212, Кв. 20, Любен Каравелов, УПИ Ix-159, Кв. 14, УПИ VII-270, Кв. 24, УПИ XIV-157 Кв. 14, УПИ І-254 Кв. 25, УПИ Х-299 Кв. 29

На 09.04.2019 г. /09:30 – 12:00 ч./ –  Божурище: 8-ми Март, Двора На Апк, Девети Май, Мура, Ткзс Кв. 21, Шести Септември

На 09.04.2019 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Божурище: V-9605, Кв. 84, Атон, Далия, Еделвайс, Искър, Рила, Стара Планина, УПИ УПИ XxxI-1004 Кв. 4

На 10.04.2019 г. /09:30 – 12:00 ч./ –  Божурище: Бор, Дунав, Здравец, Иглика, Кокиче, Струма, УПИ XIx Кв. 14, Янтра

На 10.04.2019 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Божурище: Европа, Жилища, УПИ I Парк

На 11.04.2019 г. /09:30 – 12:00 ч./ –  Божурище: Европа, Землище С. Пролеша / Божурище, Максим Горки, Черна Бара

На 11.04.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 12.04.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Храбърско

На 11.04.2019 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Божурище: Акация, Беласица, Божур, Генерал Гурко, Георги С. Раковски, Иван Вазов, Кв. 15, Любен Каравелов, Люлин, Малина, Неофит Рилски, Трети Март, УПИ Ix-Общ Кв. 25, УПИ VII Кв. 25, Христо Ботев

Дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.