Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването на посочените дати и в рамките на указаните срокове, като е възможно периодът на прекъсванията да е по-малък от планирания.

Във връзка с осъществяване на посочените прекъсвания на електрозахранването за периода 22 – 25 април 2019 г., включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В текста по-долу са посочени датата, периода, максималното времетраене, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Община Божурище

На 22.04.2019 г. /09:30 – 12:00 ч./ –  Хераково:   XVII-162004 Кв.21, 18-162004 Кв. 21, I-160006, Кв.42, VIII-024012, Кв.3, УПИII-178 Кв.21, УПИIV-179 Кв.21, УПИV-166, Кв.1, УПИVIII-126, Кв.4, УПИ XV-162004, УПИ XVI-162004 Кв.21, УПИ XVII-162004,Kb.21, Х-162002, Хан Кубрат

На 22.04.2019 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Божурище:   Александър Стамболийски, Бреза, Генерал Гурко, Георги С.Раковски, Европа, Летец, Люлин, Неофит Рилски, Никола Й.Вапцаров, Първи Май, Христо Ботев

На 23.04.2019 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Хераково:   014148, М.Белица, махала Белица

На 23.04.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Божурище:   Девети Септември

На 23.04.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Гурмазово:   I-212, Кв.20, Любен Каравелов, УПИIx-159,Кв.14, УПИVII-270, Кв.24, УПИ XIV-157 Кв.14, УПИ І-254 Кв.25, УПИ Х-299 Кв.29

На 24.04.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Гълъбовци:   1 Ва, 18 Та, 22-ра, XVII-418,Кв.51, Деянова Воденица, махала Димитрашков Слог, Строеж, Студен Кладенец, УПИ 240 Кв.38, УПИIII-219 Кв.34, УПИ І–410 Кв. 50, ХVII-244

На 24.04.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Хераково:   XVII-162004 Кв.21, 014148, 18-162004 Кв. 21, I-160006, Кв.42, I-9, III-028096, Кв.1, IV-016104,Кв.3,М.Кочияш, IV-028096, Кв.1, V-028096, Кв.1, VI-028096, Кв.1, VII-028073, Кв.1, VIII-024012, Кв.3, Ііі-694,Кв.48,Мбобен, №3 Стопански Двор, Александър Стамболийски (Мах.Бобен), Имот 44,Стопански Двор, Кад.Ном.14, М. Балин Дол, М.Белица, М.Бобен УПИ Х-029062  Кв.1, махала Белица, УПИII-178 Кв.21, УПИIII-393  Кв.48, УПИIV-179 Кв.21, УПИIx-029062 Кв.1, УПИV-166, Кв.1, УПИVIII-126, Кв.4, УПИ XII-029062, УПИ XV-162004, УПИ XVI-162004 Кв.21, УПИ XVII-162004,Kb.21, УПИ XxI-342,Кв.37, УПИ Х-029062 Кв.1, Х-162002, Хан Кубрат

На 24.04.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Храбърско:   I-075017 Кв.54, II-044016, IV-278 Кв.42, XIII-081046, Kв.2, Алек Мак, Ален Мак, махала Старо Село, махала Черен Пешо, местност Расул, Микроязовир Храбърско, Нарцис, ПИ 77400.91.16, ПИ 77400.91.17, УПИ -2-Кв.20, УПИ 3-076020 Кв.57, УПИI- 174 Кв.43, УПИI-076022,Кв.57, УПИIII-1981, УПИ X-404  Кв.45, УПИ XVII-081047, Кв.2, УПИ XXIII-337, УПИ-IV-76.11 Кв.57, УПИ-V-18,Кв.3, Черковна

На 24.04.2019 г. /09:15 – 16:00 ч./ –  Храбърско

На 24.04.2019 г. /11:00 – 16:00 ч./ –  Пролеша:   Лале, УПИIII-040059, Христо Ботев

Дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.