ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене   Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Община Божурище

На 10.06.2019 г. /09:30 – 15:00 ч./ На 11.06.2019 г. /09:30 – 15:00 ч./ – Божурище: Девети Септември 5

На 10.06.2019 г. /09:30 – 15:00 ч./ На 11.06.2019 г. /09:30 – 15:00 ч./ – Гурмазово: I-212, Кв. 20, Любен Каравелов 4, УПИ Ix-159, Кв. 14, УПИ VII-270, Кв. 24, УПИ XIV-157 Кв. 14, УПИ І-254 Кв. 25, УПИ Х-299 Кв. 29 Временно Ел. Захранване За Строителство, УПИ VІІІ-008013, Кв. 34, Къща, Вила, Помпа

На 10.06.2019 г. /13:00 – 16:00 ч./ – Храбърско: I-075017 Кв. 54, УПИ 3-076020 Кв. 57, УПИ I-076022, Кв. 57, УПИ III-1981, Упи-IV-76. 11 Кв. 57, Упи-V-18, Кв. 3, Къща

На 11.06.2019 г. /09:30 – 15:30 ч./ На 12.06.2019 г. /09:30 – 15:30 ч./ На 13.06.2019 г. /09:30 – 15:30 ч./ – Храбърско: ПИ 77400. 91. 16, ПИ 77400. 91. 17, УПИ XXIII-337, Черковна 14, Вила

На 11.06.2019 г. /12:00 – 16:00 ч./ На 12.06.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ На 13.06.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ На 14.06.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Храбърско: Алек Мак 1, Ален Мак 22, УПИ -2-Кв. 20, Вила