Уважаеми клиенти,

 ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 24 – 29 септември с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcIgrafIk-na-planIranI-remontI/.

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Община Божурище

На 24.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 25.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 26.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 27.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Храбърско: Ален Мак 1, Ален Мак 22, УПИ -2-Кв. 20, вила

На 24.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 25.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 27.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Храбърско: махала Старо Село, махала Черен Пешо, Микроязовир Храбърско, къща, вила

На 24.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 25.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 26.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 27.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Божурище:Лазур

На 25.09.2019 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Пролеша: IX-108, кв. 16, VI-84, кв. 10, Иван Вазов 12, М. Гуното УПИ XXII-041138 кв. 14, УПИI-122, 123, УПИV-29 кв. 11, УПИVІІ-108, кв. 16, УПИХІ-102 кв. 15, къща

На 26.09.2019 г. /15:00 – 16:30 ч./ –  Божурище: Акация 1, Европа 173, 108, 104, 72, 156, 93, Землище С. Пролеша / Божурище, Максим Горки 27, 23, 19, 18, 16, 25, 28, 26, 29, 22, 30, 20, 15, 42, къща, 49а, 45, 5а, 39, 44, 43, 49, 46, 47, 17, 41, 43а, 40, Упи 4-019003, Кв. 7, УПИ X-034032, Кв. 10, СТП Максим Горки, УПИ X-022044 кв. 9, УПИ-IV-022264 кв. 18, Хан Кардам 3, Цар Иван Асен Втори, Цар Иван Шишман, Цар Самуил 4, 1, Черна Бара къща, 4 Ж. Кв. Черна Бара, 24, 8, 19, 6, 17, 27, 7, 1, 14, 18, 13, 28, 20, 16, 5, 23, 2, 12, 11, 15, Упи XII-034032, Кв. 10, 10, 26, 9, 22, Бул. Европейски път 88

На 26.09.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Хераково: XVII-162004 кв. 21, 18-162004 кв. 21, I-160006, кв. 42, VIII-024012, кв. 3, УПИII-178 кв. 21, УПИIV-179 кв. 21, УПИV-166, кв. 1, УПИVIII-126, кв. 4, УПИ XV-162004, УПИ XVI-162004 кв. 21, УПИ XVII-162004, Kb. 21, Х-162002, Хан Кубрат, местност Гъзелев Дол, 0, къща

На 26.09.2019 г. /10:45 – 12:00 ч./ –  Хераково: XVII-162004 кв. 21, 014148, 18-162004 кв. 21, I-160006, кв. 42, I-9, II-024019, III-028096, кв. 1 местност Голи Връх, IV-016104, Кв. 3, М. Кочияш, IV-028096, кв. 1 местност Голи Връх, V-028096, кв. 1 местност Голи Връх, VI-028096, кв. 1 местност Голи Връх, VII-028073, кв. 1 местност Голи Връх, VIII-024012, кв. 3, XII-396 и XII-397, кв. 39, ІІІ-694, Кв. 48, М. Бобен, № 3 Стопански Двор, Александър Стамболийски (Мах. Бобен)70, 52, Имот 44, Стопански Двор, Кад. Ном. 14, М. Балин Дол, М. Белица, М. Бобен УПИ Х-029062 кв. 1, махала Белица вила, УПИ 024020, кв. 4, УПИII-178 кв. 21, УПИIII-393 кв. 48, УПИIV-179 кв. 21, УПИIx-029062 кв. 1, УПИV-024020 кв. 4, УПИV-166, кв. 1, УПИVIII-126, кв. 4, УПИ XII-029062 кв. 1, УПИ XV-162004, УПИ XVI-162004 кв. 21, УПИ XVII-162004, Kb. 21, УПИ XxI-342, Кв. 37, УПИ XxIV-025093, Кв. 1, М. Герена, УПИ Х-029062 кв. 1, Х-162002, Хан Кубрат, къща, вила, Местност Гъзелев Дол, 0, къща, вила, къща, махала Бобен, махала Бобен, Упи Ііі-391, махала Бобен, вила

На 26.09.2019 г. /10:45 – 12:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Гълъбовци: 1-ва Строеж, 1 вила, 18 ТА5, 22-ра 7, XVII-418, Кв. 51, Деянова Воденица, махала Димитрашков Слог, Строеж, Студен Кладенец 24 вила, 55, 49, 50а, 47, 61 вила, 44, УПИ 240 кв. 38, УПИIII-219 кв. 34, УПИ І–410 кв. 50, ХVII-244 кв. 38, вила

На 26.09.2019 г. /10:45 – 12:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Храбърско: I-075017 кв. 54, II-044016, IV-278 кв. 42, XIII-081046, Kв. 2, XX-71 кв. 22, Ален Мак 1, Ален Мак 22, махала Старо Село, махала Черен Пешо, местност Расул, Микроязовир Храбърско, Нарцис 10, ПИ 77400. 91. 16, ПИ 77400. 91. 17, УПИ -2-Кв. 20, УПИ 3-076020 кв. 57, УПИI- 174 кв. 43, УПИI-076022, Кв. 57, УПИIII-1981, УПИ X-404 кв. 45, УПИ XVII-081047, кв. 2 М. Лозище, УПИ XXII-452 кв. 22, УПИ XXIII-337, УПИ-IV-76. 11 кв. 57, УПИ-V-18, Кв. 3, Черковна 14, къща, вила, къща, вила, вила, вила, къща, вила, вила

На 26.09.2019 г. /10:45 – 16:30 ч./ –  Хераково:XVII-162004 кв. 21, 18-162004 кв. 21, I-160006, кв. 42, II-024019, VIII-024012, кв. 3, XII-396 и XII-397, кв. 39, УПИ 024020, кв. 4, УПИII-178 кв. 21, УПИIV-179 кв. 21, УПИV-024020 кв. 4, УПИV-166, кв. 1, УПИVIII-126, кв. 4, УПИ XV-162004, УПИ XVI-162004 кв. 21, УПИ XVII-162004, Kb. 21, УПИ XXIV-025093, Кв. 1, М. Герена, Х-162002, Хан Кубрат, местност Гъзелев Дол, 0, къща

На 26.09.2019 г. /15:00 – 16:30 ч./ –  Пролеша: 70 Лятна Кухня, I-040225, IV-Училище, Ix-108, кв. 16, VI-17, кв. 69, VI-70, Кв. 7, VI-84, кв. 10, VIII-042140, Кв. 45, XI-118. кв. 24, XVII-370 кв. 40, Васил Левски 9, 74, Иван Вазов 12, Лале 7, 3, М. Гуното УПИ XxII-041138 кв. 14, ПИ 043001, ПИ 58606. 22. 295, Строителен УПИ XIII-513, ул. Кокиче, УПИI-122, 123, УПИI-32. 5, Кв. 2, М. Попърт, УПИII-32. 5, 32. 6, Кв. 2, М. Попърт, УПИIII-040059, УПИIV-040148, 040149, 40143, Кв 6, УПИIV-045132 кв. 54, УПИV-041067 кв. 66, УПИV-045062 кв. 73, УПИV-29 кв. 11, УПИVII-045106 кв. 53, УПИVі-040021 кв. 65 Общ. Божурище, УПИVі-045140, УПИVіі-108, кв. 16, УПИ XII-115 кв. 23, УПИ XIII-027035 кв. 1, УПИ XIII-233 кв. 42, УПИ ||-259, Кв. 75, УПИ І-027035 М. Бъшина Падина, УПИ ІV-296, УПИ Х-244 кв. 42, УПИ ХVіі – 014034 кв. 8 М. Лазар, УПИхі-102 кв. 15, Христо Ботев46, 90, Христо Ботев/Бивш Стопански Двор, Цар Калоян УПИIV-040022 кв. 71, вила, Упи ХV-041057, 041167 кв. 66, къща, къща, 51, къща, Учебна Складова База, вила

На 26.09.2019 г. /15:00 – 16:30 ч./ –  Хераково:XVII-162004 кв. 21, 014148, 18-162004 кв. 21, I-160006, кв. 42, I-9, II-024019, III-028096, кв. 1 местност Голи Връх, IV-016104, Кв. 3, М. Кочияш, IV-028096, кв. 1 местност Голи Връх, V-028096, кв. 1 местност Голи Връх, V-130086, М. Савина Водиеница 75, VI-028096, кв. 1 местност Голи Връх, VII-028073, кв. 1 местност Голи Връх, VIII-024012, кв. 3, XII-396 и XII-397, кв. 39, ІІІ-694, Кв. 48, Мбобен, №3 Стопански Двор, Александър Стамболийски (Мах. Бобен)70, 52, Имот 44, Стопански Двор, Кад. Ном. 14, М. Балин Дол, М. Скала, УПИ ІІІ-176111, кв. 2, М. Белица, М. Бобен УПИ Х-029062 кв. 1, махала Белица вила, УПИ 024020, кв. 4, УПИII-178 кв. 21, УПИIII-393 кв. 48, УПИIV-179 кв. 21, УПИIx-029062 кв. 1, УПИV-024020 кв. 4, УПИV-166, кв. 1, УПИVIII-126, кв. 4, УПИVIII-483 кв. 66 махала Кантон, УПИ XII-029062 кв. 1, УПИ XV-162004, УПИ XVI-162004 кв. 21, УПИ XVII-162004, Kb. 21, УПИ XXI-342, Кв. 37, УПИ XXIV-025093, Кв. 1, М. Герена, УПИ XxIx-510 кв. 75, УПИ Х-029062 кв. 1, УПИ ХV-545, кв. 70, М. Кантон, Х-162002, Хан Кубрат, Хераково Ханче, къща, М. Вучово Ливаге, вила, 455, вила 39, МестностГъзелев Дол, 0, къща, къща,, Тп Скала махала, вила, къща, махала Бобен, махала Бобен, Упи ІІІ-391, махала Бобен, вила

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.