Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електро захранването за периода 04 Ноември – 08 ноември  2019 г, включително:

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Община Божурище

На 04.11.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 05.11.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 06.11.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 07.11.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 08.11.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Храбърско: Алек Мак 1, Ален Мак 22, УПИ -2-Кв. 20, Вила

На 05.11.2019 г. /09:30 – 15:30 ч./   На 06.11.2019 г. /09:30 – 15:30 ч./   На 07.11.2019 г. /09:30 – 15:30 ч./ –  Божурище: V-9605, Кв. 84, Александър Стамболийски 2, 8а, 14, 11, 15, 12, 1а, 9, 9а, 13, 3а, 1, 6, 17, 16, 4, 3, 5, 10, 18, 7, 8, Атон 10, 11, 10/12, 14, 4, 8, 16, Божур 11, 2, Бреза 2, Генерал Гурко 14а, 4, 29, 25, 11, 23а, 21, 18, 33, 5, 9, 39, 16, 30, 22, 22а, 27, 8, 37, 26, 12, 15, 31, 35, 10, 24, 32, 20, 34, 17а, 19, 13, 36, 6, 17, 3, 14, 7, Георги С. Раковски 8, 13, 11, 11а, 12, 10, 17, 18, 6, 23, 3, 5, 16, 4, 18а, 19, 21, 7, 14, 9, Далия 3, 5, 6, 19 Къща 19, 13, 2, 4, 1, Далия 8, Даме Груев 2, Европа 97, 36, 99, 109, 40, 42, Строеж на Къща, 107, 93, 48, 34, 48-50, 44а ПИ Хх, Кв. 76, 103, 95, Европа 55, Еделвайс 33, 29, 35а, 27а, 37а, 42, 27, 29а, 44, 31, 25а, 35, 37, Еделвайс 40, 23, 23а, 21, 25, 19, 38, 36, Здравец 7, 8, 7, Къща, Искър 30, Искър 12а, 16, 13, 7а, 4, 9, 8, 14, 29, 10а, 2а, 2, 18а, 4а, 16а, 14а, 3, 15, 24а, 6, 12, 10, 17, 26а, 5, 11, 7, 20а, 18, 20, 22, 24, 8а, 26, 23, 28, Кипарис 19, 7, 9, 13, Летец 9 Къща, 7, 3, 9, 5, 1, Лотос 3, 11, Люлин 10, 26, 20, 21, 24, 34, 6, 17, 18, 12, 8, 13, 4, 14, 1, 3, 16, 23, 5, 32, 11, 18а, 7а, 30, 19, 9а, 9, 15, 22, 2, 28, 6а, Максим Горки 2, 6, 5, 1, 3, Неофит Рилски 6, 4, 1, 8, 10, Никола Й. Вапцаров 5, 4, 7, 2, 6, 3, Отец Паисий 5, 4, Пролет 6, 11, 14, 8, 7, 13, 9, 12, Първи Май 2, 5, 6, 1, 3, 7, 4, Рила 8, 8а, 16, 14а, 10а, 4а, 12, 10, 14, 12а, 6, 25, Рила 2, 4, 11, 21, 25, 3, Стара Планина 5, 3, 7, 1, Стара Планина 3, УПИ 16-826, Кв. 76, УПИI, Кв.1, УПИV-9605, Кв.2, УПИVIII-Общ. Кв.76, УПИXXIV-450 Кв.42, УПИ УПИXXxI-1004 Кв. 4, Х-54, 100 Кв. 11, Христо Ботев 13, 17, 15, 10, 19, 8, 14, 6, 18, 9, 11, 7, 16, 12, Явор Пролет, 9, Янтра 19, 85, 53, 4, 6, 8, 2, 0000, 83, 84, 2, 12, Тп Изгрев

На 06.11.2019 г. /10:00 – 11:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ –  Божурище:022145, 8-ми Март1а, I-015169 Кв.13, Кв.Девети Септември, V-9605, Кв.84, VI -002024, Атон10, 11, 10/12, 14, 4, 8, 16, Далия3, 5, 6, 19 Къща 19, 13, 2, 4, 1, Двора на Апк1, Девети Май, Девети Септември 11, 6, 13, 3, 15, 16, 8, 10, 4, 14, 1, УПИVі-002003 Кв.4, 12, 2, VIII-022188 Кв.10, 7, 9, 13 Имот002044, Кв.10, 17, 18, УПИIV-015063, 5, 5, Къща, Еделвайс33, 29, 35а, 27а, 37а, 42, 27, 29а, 44, 31, 25а, 35, 37, Искър30, Кв.Девети Септември, Лястовица2, Мура2, 3, ПИ 65 Кв.9ти Септември, Рила8, 8а, 16, 14а, 10а, 4а, 12, 10, 14, 12а, 6, 25, Руен3б, Стара Планина5, 3, 7, 1, Ткзс Кв.21, УПИ 14-022043 Кв.9, УПИI-015092, 015093, 015094 Кв.12, УПИV -002004 Кв.4, УПИV-02249 Кв.10, УПИ XII -38 Кв.3, УПИ XIII -002004 Кв.4, УПИ УПИXXxI-1004 Кв.4, УПИ Х-022044 Кв.9, УПИ Хііі-015133, Феникс13, 15, 22, Шести Септември3, Щъркел11, Квартал, Кв.9іх УПИIV-22кв.5, 56, 85, 53, 4, 6

На 06.11.2019 г. /10:00 – 11:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ –  Гурмазово:023020, I-212, Кв.20, II-020068 44, IV-020070, IV-024064, IV-18.228, XI-020018 Кв.44, XXIII-82 Кв.32, Гурмазовско Шосе79, Гурмазовско Шосе 7, Любен Каравелов4, М.Соларски път УПИI-023045, Кв.47, Парцел Іі-77, Кв.28, ПИ 001140, ПИ 001019 М. Матерка, ПИ 18174.20.63, Стопански Двор, УПИ 6-292 Кв 26, УПИII-021103 Кв. 43, УПИIII-001141, Кв.39, УПИIII-112 Кв.11, УПИIx-159, Кв.14, УПИVI-020069, Кв.44, УПИVII-001156, Кв.39, УПИVII-008035 Кв.34, УПИVII-270, Кв.24, УПИ X-022021, Кв.45, УПИ XIV-157 Кв.14, УПИ І-254 Кв.25, УПИ ІV-38, Кв.4, УПИ Х-299 Кв.29Временно Ел.Захранване За Строителство, УПИ ХIII-106, Кв. 12., УПИ-II-022022, УПИ-VII-008035 Кв.34, Яне Сандански26, 32, М. Шеовица, М Матерка Кв 35, Вила, Къща, УПИVііі-008013, Кв.34, Къща, Вила, Помпа, Къща, Навес За Минерални Торове, Фургон

На 06.11.2019 г. /10:00 – 11:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ –  Делян, Общ. Божурище: IV-052034, Писател Спас Антонов2, ХVIII-115, Кв.15, Община Божурище, УПИVіі-23, Кв.8, Къща

На 06.11.2019 г. /10:00 – 11:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ –  Златуша:№Ііі А-56 Кв 5, Вилна Зона Витошица, УПИII-214Кв.20, УПИ X-59 Кв. 25, Къща, УПИ Ііі-226, Кв.22, Къща, Вила

На 06.11.2019 г. /10:00 – 11:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ –  Мала Раковица:С.Мала Раковица, УПИVI-5, Кв.2

На 06.11.2019 г. /10:00 – 11:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ –  Пожарево, Общ. Божурище:123.106, 123.211, Vііі-485, Кв.34, Александър Александров69, Георги Аспарухов – Гунди17, Казана14а, Космонавт Ал. Александров33, 26, Космонавт Георги Иванов71, 186, 172, 119, 82, местност Могила, Могила, Пейо Яворов6, 10, ПИ 123.274, Пчела4, УПИ 1-034007, Кв1, М.Добър Мъж, УПИ 3-227 Кв. 18, УПИVI-105 Кв.8, УПИ XV-94.43 Кв.1, УПИXXI, Кв. 17, УПИ Іі 379/Кв27, УПИ ХVіі-Общ, Кв.19, УПИ Хіі-369, Кв.29, УПИ- XII-148Кв.10, УПИ-190кв 15, УПИ-Ix-485, Кв.34, УПИV-016025 Кв.1, Къща, Къща, М.Гуното,, Къща, Вила, Вила, Ул. Кокиче №11, Месност Могила

На 06.11.2019 г. /10:00 – 11:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ –  Росоман:63121.133.9, I-30, Кв.6, Гранит, М.Падината, УПИIV-58, Кв.9, УПИ XIV-145, УПИ ХIII-144 Кв.22, Черква, П-Лііі-99, Кв.15, Вила

На 06.11.2019 г. /10:00 – 11:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ –  Хераково:XIII-43 Кв.9, ПИ 000189, Ридо21, УПИI-155010, Кв.47, УПИII-155010 Кв.47, УПИVIII – 321, УПИ XVII-262, Кв.22, Царица Йоанна13, Черковна23а, 6, УПИ ХIV-326 Кв.32, № ., Къща, Вила, УПИ Хіх-32, Кв.11, УПИ Хх-32, Кв.11, УПИ XVII-68 Кв.5, Вила, Къща

На 06.11.2019 г. /10:00 – 13:00 ч./ –  Божурище:022145, 8-ми Март1а, I-015169 Кв.13, Кв.Девети Септември, V-9605, Кв.84, VI -002024, Атон10, 11, 10/12, 14, 4, 8, 16, Далия3, 5, 6, 19 Къща 19, 13, 2, 4, 1, Двора на Апк1, Девети Май, Девети Септември11, 6, 13, 3, 15, 16, 8, 10, 4, 14, 1, УПИVі-002003 Кв.4, 12, 2, VIII-022188 Кв.10, 7, 9, 13 Имот002044, Кв.10, 17, 18, УПИIV-015063, 5, Къща, Еделвайс33, 29, 35а, 27а, 37а, 42, 27, 29а, 44, 31, 25а, 35, 37, Искър30, Кв.Девети Септември, Лястовица2, Мура2, 3, ПИ 65 Кв.9ти Септември, Рила8, 8а, 16, 14а, 10а, 4а, 12, 10, 14, 12а, 6, 25, Руен3б, Стара Планина5, 3, 7, 1, Ткзс Кв.21, УПИ 14-022043 Кв.9, УПИI-015092, 015093, 015094 Кв.12, УПИV -002004 Кв.4, УПИV-02249 Кв.10, УПИ XII -38 Кв.3, УПИ XIII -002004 Кв.4, УПИ УПИXXxI-1004 Кв.4, УПИ Х-022044 Кв.9, УПИ Хііі-015133, Феникс13, 15, 22, Шести Септември3, Щъркел11, Квартал, Кв.9іх УПИIV-22кв.5, 85, 53, 4, 6

На 06.11.2019 г. /10:00 – 13:00 ч./ –  Гурмазово:М. Шеовица

На 07.11.2019 г. /08:30 – 09:30 ч./ –  Хераково:XVII-162004 Кв.21, 014148, 18-162004 Кв. 21, I-160006, Кв.42, I-9, II-024019, III-028096, Кв.1 местност Голи Връх, IV-016104, Кв.3, М.Кочияш, IV-028096, Кв.1 местност Голи Връх, V-028096, Кв.1 местност Голи Връх, V-130086, М.Савина Водиеница 75, VI-028096, Кв.1 местност Голи Връх, VII-028073, Кв.1 местност Голи Връх, VIII-024012, Кв.3, XII-396 и XII-397, Кв.39, Ііі-694, Кв.48, Мбобен, №3 Стопански Двор, Александър Стамболийски (Мах.Бобен)70, 52, Имот 44, Стопански Двор, Кад.Ном.14, М. Балин Дол, М.Белица, М.Бобен УПИ Х-029062Кв.1, Махала БелицаВила, УПИ 024020, Кв.4, УПИII-178 Кв.21, УПИIII-393Кв.48, УПИIV-179 Кв.21, УПИIx-029062 Кв.1, УПИV-024020 Кв.4, УПИV-166, Кв.1, УПИVIII-126, Кв.4, УПИVIII-483 Кв.66 Махала Кантон, УПИ XII-029062Кв.1, УПИ XV-162004, УПИ XVI-162004 Кв.21, УПИ XVII-162004, Kb.21, УПИXXI-342, Кв.37, УПИXXIV-025093, Кв.1, М.Герена, УПИ Х-029062 Кв.1, УПИ ХV-545, Кв.70, М.Кантон, Х-162002, Хан Кубрат, Къща, Вила, 455, Вила 39, МестностГъзелев Дол, 0, Къща, Вила, Къща, Мах. Бобен, Мах.Бобен, УПИ Ііі-391, Махала Бобен, Вила

На 07.11.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:15 – 16:30 ч./ –  Гълъбовци:1 ВаСтроеж, 1 Вила, 18 Та5, 22-ра 7, XVII-418, Кв.51, Деянова Воденица, Махала Димитрашков Слог, Строеж, Студен Кладенец24 Вила, 55, 49, 50а, 47, 61 Вила, 44, УПИ 240 Кв.38, УПИIII-219 Кв.34, УПИ І–410 Кв. 50, ХVII-244Кв. 38, Вила

На 07.11.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:15 – 16:30 ч./ –  Храбърско: I-075017 Кв.54, II-044016, IV-278 Кв.42, XIII-081046, Kв.2, XX-71 Кв. 22, Алек Мак1, Ален Мак22, Махала Старо Село, Махала Черен Пешо, Местн.Расул, Микроязовир Храбърско, Нарцис10, ПИ 77400.91.16, ПИ 77400.91.17, УПИ -2-Кв.20, УПИ 3-076020 Кв.57, УПИI- 174 Кв.43, УПИI-076022, Кв.57, УПИIII-1981, УПИ X-404Кв.45, УПИ XVII-081047, Кв.2М.Лозище, УПИXXII-452 Кв.22, УПИXXIII-337, УПИ-IV-76.11 Кв.57, УПИ-V-18, Кв.3, Черковна14, Къща, Вила, Къща, Вила, Вила, Вила, Къща, Вила, Вила

На 07.11.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Хераково:014148, М.Белица, Махала БелицаВила, Къща

На 07.11.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Храбърско: Махала Старо Село, Махала Черен Пешо, Микроязовир Храбърско, Къща, Вила, Вила, Вила

На 07.11.2019 г. /15:15 – 16:30 ч./ –  Божурище:Акация1, Европа173, 108, 104, 72, 156, 93, ЗемлищеС. Пролеша / Божурище, Максим Горки27, 23, 19, 18, 16, 25, 28, 26, 29, 22, 30, 20, 15, 42, Къща, 49а, 45, 5а, 39, 44, 43, 49, 46, 47, 17, 41, 43а, 40, УПИ 4-019003, Кв.7, УПИ X-034032, Кв.10, Стп Максим Горки, УПИ X-022044 Кв.9, УПИ-IV-022264 Кв.18, Хан Кардам3, Цар Иван Асен Втори, Цар Иван Шишман, Цар Самуил4, 1, Черна БараКъща, 4 Ж.Кв.Черна Бара, 24, 8, 19, 6, 17, 27, 7, 1, 14, 18, 13, 28, 20, 16, 5, 23, 2, 12, 11, 15, УПИ XII-034032, Кв.10, 10, 26, 9, 22, Бул.Европейски път 88

На 07.11.2019 г. /15:15 – 16:30 ч./ –  Пролеша:70Лятна Кухня, I-040225, IV-Училище, Ix-108, Кв.16, VI-17, Кв.69, VI-70, Кв.7, VI-84, Кв.10, VIII-042140, Кв.45, XI-118. Кв. 24, XVII-370 Кв. 40, Васил Левски9, 74, Иван Вазов12, Лале7, 3, М.Гуното УПИXXII-041138 Кв.14, ПИ 043001, ПИ 58606.22.295, Строителен УПИ XIII-513, Ул.Кокиче, УПИI-122, 123, УПИI-32.5, Кв.2, М.Попърт, УПИII-32.5, 32.6, Кв.2, М.Попърт, УПИIII-040059, УПИIV-040148, 040149, 40143, Кв 6, УПИIV-045132 Кв.54, УПИV-041067 Кв.66, УПИV-045062 Кв.73, УПИV-29 Кв.11, УПИVII-045106 Кв.53, УПИVі-040021 Кв.65 Общ. Божурище, УПИVі-045140, УПИVіі-108, Кв.16, УПИ XII-115 Кв.23, УПИ XIII-027035 Кв.1, УПИ XIII-233 Кв.42, УПИ ||-259, Кв.75, УПИ І-027035 М.Бъшина Падина, УПИ ІV-296, УПИ Х-244 Кв.42, УПИ ХVіі – 014034 Кв.8 М.Лазар, УПИхі-102 Кв.15, Христо Ботев46, 90, Христо Ботев/Бивш Стопански Двор, Цар Калоян УПИIV-040022Кв.71, Вила, УПИ ХV-041057, 041167 Кв.66, Къща, Къща, 51, Къща, Учебна Складова База, Вила

На 07.11.2019 г. /15:15 – 16:30 ч./ –  Хераково:XVII-162004 Кв.21, 014148, 18-162004 Кв. 21, I-160006, Кв.42, I-9, II-024019, III-028096, Кв.1 местност Голи Връх, IV-016104, Кв.3, М.Кочияш, IV-028096, Кв.1 местност Голи Връх, V-028096, Кв.1 местност Голи Връх, V-130086, М.Савина Водиеница 75, VI-028096, Кв.1 местност Голи Връх, VII-028073, Кв.1 местност Голи Връх, VIII-024012, Кв.3, XII-396 и XII-397, Кв.39, Ііі-694, Кв.48, Мбобен, №3 Стопански Двор, Александър Стамболийски (Мах.Бобен)70, 52, Имот 44, Стопански Двор, Кад.Ном.14, М. Балин Дол, М. Скала, УПИ Ііі-176111, Кв.2, М.Белица, М.Бобен УПИ Х-029062Кв.1, Махала БелицаВила, УПИ 024020, Кв.4, УПИII-178 Кв.21, УПИIII-393Кв.48, УПИIV-179 Кв.21, УПИIx-029062 Кв.1, УПИV-024020 Кв.4, УПИV-166, Кв.1, УПИVIII-126, Кв.4, УПИVIII-483 Кв.66 Махала Кантон, УПИ XII-029062Кв.1, УПИ XV-162004, УПИ XVI-162004 Кв.21, УПИ XVII-162004, Kb.21, УПИXXI-342, Кв.37, УПИXXIV-025093, Кв.1, М.Герена, УПИXXIx-510Кв.75, УПИ Х-029062 Кв.1, УПИ ХV-545, Кв.70, М.Кантон, Х-162002, Хан Кубрат, Хераково Ханче, Къща, М.Вучово Ливаге, Вила, 455, Вила 39, местностГъзелев Дол, 0, Къща, Къща,, Тп Скала Махала, Вила, Къща, Мах. Бобен, Мах.Бобен, УПИІІІ-391, Махала Бобен, Вила.

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути

 Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.