Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 25 ноември – 29 ноември  2019 г., включително:

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

София-Област

Община Божурище

На 25.11.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 26.11.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 27.11.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 28.11.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 29.11.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –Храбърско: Алек Мак1, Ален Мак22, Упи -2-Кв.20,  Вила

На 25.11.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч./ –Хераково: Iii-028096, Кв.1МестностГоли Връх, Iv-028096, Кв.1МестностГоли Връх, V-028096, Кв.1МестностГоли Връх, Vi-028096, Кв.1МестностГоли Връх, Vii-028073, Кв.1МестностГоли Връх, Александър Стамболийски (Мах.Бобен)52, М. Балин Дол, М.Бобен Упи Х-029062Кв.1, Упи Iii-393Кв.48, Упи Ix-029062 Кв.1, Упи Xii-029062Кв.1, Упи Xxi-342, Кв.37, Упи Х-029062 Кв.1,  Вила, Къща, Мах. Бобен

На 27.11.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч./ На 28.11.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч./ На 29.11.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч./ –Росоман: 63121.133.9, I-30, Кв.6, Гранит, М.Падината, Упи Iv-58, Кв.9, Упи Xiv-145, Упи Хiii-144 Кв.22, Черква,  П-Лііі-99, Кв.15, Вила

На 27.11.2019 Г. /11:00 – 16:00 Ч./ –Пожарево, Общ. Божурище: Георги Аспарухов – Гунди17, Космонавт Ал. Александров33, 26, Космонавт Георги Иванов82, Пейо Яворов6, 10, Пчела4, Упи 3-227 Кв. 18, Упи Xxi, Кв. 17, Упи Хvіі-Общ, Кв.19, Упи-190кв 15, Упиv-016025 Кв.1,  М.Гуното,, Къща, Вила

На 28.11.2019 Г. /13:00 – 16:00 Ч./ –Божурище: V-9605, Кв.84, Атон10, 11, 10/12, 14, 4, 8, 16, Далия3, 5, 6, 19 Къща 19, 13, 2, 4, 1, Еделвайс33, 29, 35а, 27а, 37а, 42, 27, 29а, 44, 31, 25а, 35, 37, Искър30, Рила8, 8а, 16, 14а, 10а, 4а, 12, 10, 14, 12а, 6, 25, Стара Планина5, 3, 7, 1, Упи Упи Xxxi-1004 Кв.4,  85, 53, 4.

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

 Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.