Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранванетоза периода 27 януари – 31 януари 2020 г, включително:

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Община Божурище

На 27.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 28.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 29.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 30.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 31.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Храбърско:Алек Мак1, Ален Мак22, УПИ -2-Кв. 20, Вила

На 28.01.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Пожарево, Общ. Божурище:Казана14а, Космонавт Георги Иванов186, УПИ XV-94. 43 Кв. 1

На 28.01.2020 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Пролеша:XI-118. Кв. 24, XVII-370 Кв. 40, Лале7, 3, УПИIII-040059, УПИ XII-115 Кв. 23, Христо Ботев46, къща, Учебна Складова База

На 28.01.2020 г. /13:30 – 16:00 ч./ –  Хераково:XVII-162004 Кв. 21, 18-162004 Кв. 21, I-160006, Кв. 42, I-9, II-024019, III-028096, Кв. 1 местност Голи Връх, IV-016104, Кв. 3, М. Кочияш, IV-028096, Кв. 1 местност Голи Връх, V-028096, Кв. 1 местност Голи Връх, VI-028096, Кв. 1 местност Голи Връх, VII-028073, Кв. 1 местност Голи Връх, VIII-024012, Кв. 3, XII-396 и XII-397, Кв. 39, Ііі-694, Кв. 48, Мбобен, №3 Стопански Двор, Александър Стамболийски (Мах. Бобен)70, 52, Имот 44, Стопански Двор, Кад. Ном. 14, М. Балин Дол, М. Бобен УПИ Х-029062Кв. 1, УПИ 024020, Кв. 4, УПИII-178 Кв. 21, УПИIII-393Кв. 48, УПИIV-179 Кв. 21, УПИIX-029062 Кв. 1, УПИV-024020 Кв. 4, УПИV-166, Кв. 1, УПИVIII-126, Кв. 4, УПИ XII-029062Кв. 1, УПИ XV-162004, УПИ XVI-162004 Кв. 21, УПИ XVII-162004, Kb. 21, УПИXXI-342, Кв. 37, УПИXXIV-025093, Кв. 1, М. Герена, УПИ Х-029062 Кв. 1, Х-162002, Хан Кубрат, махала  Бобен, УПИ Ііі-391, махала Бобен, Вила, Вила, местност Гъзелев Дол, 0, къща, Вила, къща, махала  Бобен

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.