Уважаеми клиенти,

 ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 16-20 март 2020 г, включително.

 

С оглед на обявеното извънредно положение, дружеството стартира прецизиране на съответните дейности и времетраенето на прекъсванията.

 

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал, УПИ, ПИ/

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Община Божурище

На 16.03.2020 г. /09:30 – 14:15 ч./ – Божурище: Бор 7а, 11, 5, 7, 25, 9а, 3, 9, Дунав 35, 40 къща, 44, 48, 50, Европа 35, Еделвайс 10, 7, 30, 24, 14, 3а, 13а, 2, 11а, 34, 5, 1, 7а, 13, 15, 18, 26, 8, 17, 16, 6, 12, 28, 34а, 22, 4, 11, 20, 32, 9, 5а, 3, 15а, Жилища 19, Здравец 12, 3, 16, 2, 14, 8, 10, 4, 6, 18, 7, 20, 1, Любен Каравелов 1, Момина Сълза 11, 12а, 1, 9а, 7а, 11а, 8, 7, 16, 5, 2, 5а, 15, 17, 12, 16а, 9, 4, 13, 6, 14а, 3, 10, 14, Пролет 5, Снежанка 19, 17, Струма 24, 23, 21, 22а, 14, 1, 13, 20, 8, 7, 19, 26, 16, 3, 15а, 18, 11, 4, 18а, 5а, 15, 9а, 22, 28, 5, 2, 17, 9, 3а, УПИ VI-9609 Кв. 74, УПИ XXII-133, Кв. 4, Явор 2, 3, 29а, 9, 5, 21, 31, 20, 31 4, 17, 8, 16, 25, 29, 13, 11, 19, 7, 24, 3а, 18, 27, 12, 6, 22, 10, 15, 4, 1, Янтра 17а, 1 1, 1, 1, 18, 3, 1, 33, 3, 78, 10, Новият Квартал

На 16.03.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 17.03.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 18.03.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Росоман: 63121. 133. 9, I-30, Кв. 6, Гранит, М. Падината, УПИ IV-58, Кв. 9, УПИ XIV-145, УПИ ХIII-144 Кв. 22, Черква, П-Л ІІІ-99, Кв. 15, Вила

На 16.03.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 17.03.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 18.03.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 19.03.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./  На 20.03.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Хераково: III-028096, Кв. 1 местност Голи Връх, IV-016104, Кв. 3, М. Кочияш, IV-028096, Кв. 1 местност Голи Връх , V-028096, Кв. 1 местност Голи Връх , VI-028096, Кв. 1 местност Голи Връх , VII-028073, Кв. 1 местност Голи Връх , ІІІ-694, Кв. 48, Мбобен, Александър Стамболийски (Мах. Бобен) 70, Александър Стамболийски (Мах. Бобен) 52, М. Балин дол, М. Бобен УПИ Х-029062 Кв. 1, УПИ III-393 Кв. 48, УПИ IX-029062 Кв. 1, УПИ XII-029062 Кв. 1, УПИ XXI-342, Кв. 37, УПИ Х-029062 Кв. 1, махала Бобен, УПИ ІІІ-391, махала Бобен, Вила, Вила, къща, махала Бобен

На 16.03.2020 г. /11:30 – 13:30 ч./ – Божурище: Европа 17, 74, 151, 80, № 151, Ктп Булет, Максим Горки 31, 37, 30, 38, 143, 32, 15, 35, 10, 14, 33, УПИ X-48 Кв 6, УПИ XXX-70, Кв. 8, УПИ XXXI-022065 Кв. 8, Хан Кубрат 2, Цар Борис Първи 17 къща, 30, 11

На 16.03.2020 г. /14:00 – 16:00 ч./ – Божурище: Европа 156, 93, Землище С. Пролеша / Божурище, Максим Горки УПИ 4-019003, Кв. 7, УПИ X-034032, Кв. 10, УПИ X-022044 Кв. 9, Черна Бара 24, 8, 19, 6, 17, 27, 7, 1, 14, 18, 13, 28, 20, 16, 5, 23, 2, 12, 11, 15, УПИ XII-034032, Кв. 10, 10, 26, 9, 22

На 18.03.2020 г. /09:30 – 14:00 ч./ – Храбърско: махала Черен Пешо

На 18.03.2020 г. /14:00 – 16:00 ч./ – Храбърско

 

 

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

                          CEZ GROUP