Резултат с изображение за лого на чез

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ,  за периода 03 07 юли 2017г. включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани  дейности.

Софийска област

Община Божурище

На 03.07.2017 г./09:30 – 13:00 ч./ –Хераково № 3 Стопански двор

На 05.07.2017 г./15:30 – 16:15 ч./ –Божурище: 022145 ул. „8-ми март“№ 1А; I-015169 Кв. 13, Кв. Девети септември Атон 14, 4, 8, 11, 10/12, 16, 10; Далия 3, 5, 6, 4, 19 Къща 19, 1, 13, 2; Двора на АПК 1; Девети май Девети септември 11, 13, 6, 14, 3, 1, УПИ VI-002003 Кв. 4, 15, 16, 12, 2, 8, 7, 13 Имот002044, Кв. 10, 9, 10, 17, 4, 18, УПИ IV-015063, 5, Къща; Еделвайс 29А, 31, 29, 25А, 35, 37, 35А, 33, 27А, 37А, 27, 42, 44; Искър 30; Лястовица 2; Мура 2, 3; Рила 8, 10, 8А, 16, 14А, 14, 10А, 12А, 4А, 6, 12; Руен 3Б; Стара планина 5, 7, 3, 1; ТКЗС Кв. 21 УПИ Хііі-015133 Феникс 22; Шести септември 3; Щъркел 11; Кв. 9IX УПИ IV-22Кв. 5, Квартал, 56, 85, 4, 53, 6, Вп 32960; Гурмазово; I-212, Кв. 20 II-020068 44 IV-024064 Гурмазовско шосе 79; Парцел Іі-77, Кв. 28 ПИ 001140 ПИ 001019 М. Матерка Стопански двор УПИ І-254 Кв. 25 УПИ II-021103 Кв. 43 УПИ ІV-38, Кв. 4 УПИ VII-270, Кв. 24 УПИ Х-299 Кв. 29 Временно Ел. Захранване за строителство; УПИ-II-022022 М. Шеовица, Вила, М Матерка Кв 35, Къща, УПИ VIII-008013, Кв. 34, помпа, Къща, Навес за Минерални Торове, Вила, Фургон; Делян, Общ. Божурище; IV-052034 Писател Спас Антонов 2; ХVIII-115, Кв. 15 Община Божурище, УПИ VIі-23, Кв. 8, Къща; Златуша; № Ііі А-56 Кв 5 Вилна зона Витошица УПИ X-59 Кв. 25 Къща, Къща, Вила, УПИ Ііі-226, Кв. 22; Мала Раковица; с. Мала Раковица УПИ VI-5, Кв. 2; Пожарево, Общ. Божурище; 123. 106 VIII-485, Кв. 34 Александър Александров 69; Георги Аспарухов – Гунди 17; Казана 14А; Космонавт Ал. Александров 33, 26; Космонавт Георги Иванов 71, 186, 119, 82; Местност Могила Пейо Яворов 10; Пчела 4; УПИ Іі 379/Кв27 УПИ 1-034007, Кв1, М. Добър Мъж УПИ 3-227 Кв. 18 УПИ VI-105 Кв. 8 УПИ Хіі-369, Кв. 29 УПИ ХVIі-Общ, Кв. 19 УПИ-190Кв 15 УПИV-016025 Кв. 1 Къща, Къща, М. Гуното,, Вила, Къща, Вила, ул. Кокиче № 11, Месност Могила; Понор; Стопански двор; Росоман; Гранит М. Падината УПИ XIV-145 УПИ ХIII-144 Кв. 22 Черква П-Лііі-99, Кв. 15, Вила; Хераково; XIII-43 Кв. 9 Ридо 21; УПИ VIII – 321 УПИ XVII-262, Кв. 22 Царица Йоанна 13; Черковна 23А, 6; Къща, Вила, № , УПИ ХIV-326 Кв. 32, УПИ XVII-68 Кв. 5, УПИ Хх-32, Кв. 11, Вила, Къща, УПИ ХIX-32, Кв. 11

На 05.07.2017 г./09:15 – 10:00 ч./ –Божурище 022145 8-ми март 1А; I-015169 Кв. 13, Кв. Девети септември Атон 14, 4, 8, 11, 10/12, 16, 10; Далия 3, 5, 6, 4, 19 Къща 19, 1, 13, 2; Двора на АПК 1; Девети май Девети септември 11, 13, 6, 14, 3, 1, УПИ VI-002003 Кв. 4, 15, 16, 12, 2, 8, 7, 13 Имот002044, Кв. 10, 9, 10, 17, 4, 18, УПИ IV-015063, 5, Къща; Еделвайс 29А, 31, 29, 25А, 35, 37, 35А, 33, 27А, 37А, 27, 42, 44; Искър 30; Лястовица 2; Мура 2, 3; Рила 8, 10, 8А, 16, 14А, 14, 10А, 12А, 4А, 6, 12; Руен 3Б; Стара планина 5, 7, 3, 1; ТКЗС Кв. 21 УПИ Хііі-015133 Феникс 22; Шести септември 3; Щъркел 11; Кв. 9IX УПИ IV-22Кв. 5, Квартал, 56, 85, 4, 53, 6, Вп 32960; Гурмазово; I-212, Кв. 20 II-020068 44 IV-024064 Гурмазовско шосе 79; Парцел Іі-77, Кв. 28 ПИ 001140 ПИ 001019 М. Матерка Стопански двор УПИ І-254 Кв. 25 УПИ II-021103 Кв. 43 УПИ ІV-38, Кв. 4 УПИ VII-270, Кв. 24 УПИ Х-299 Кв. 29 Временно Ел. Захранване за строителство; УПИ-II-022022 М. Шеовица, Вила, М Матерка Кв 35, Къща, УПИ VIII-008013, Кв. 34, помпа, Къща, Навес за Минерални Торове, Вила, Фургон; Делян, Общ. Божурище; IV-052034 Писател Спас Антонов 2; ХVIII-115, Кв. 15 Община Божурище, УПИ VIі-23, Кв. 8, Къща; Златуша; № Ііі А-56 Кв 5 Вилна зона Витошица УПИ X-59 Кв. 25 Къща, Къща, Вила, УПИ Ііі-226, Кв. 22; Мала Раковица; с. Мала Раковица УПИ VI-5, Кв. 2; Пожарево, Общ. Божурище; 123. 106 VIII-485, Кв. 34 Александър Александров 69; Георги Аспарухов – Гунди 17; Казана 14А; Космонавт Ал. Александров 33, 26; Космонавт Георги Иванов 71, 186, 119, 82; Местност Могила Пейо Яворов 10; Пчела 4; УПИ Іі 379/Кв27 УПИ 1-034007, Кв1, М. Добър Мъж УПИ 3-227 Кв. 18 УПИ VI-105 Кв. 8 УПИ Хіі-369, Кв. 29 УПИ ХVIі-Общ, Кв. 19 УПИ-190Кв 15 УПИV-016025 Кв. 1 Къща, Къща, М. Гуното,, Вила, Къща, Вила, ул. Кокиче № 11, Месност Могила; Понор; Стопански двор; Росоман; Гранит М. Падината УПИ XIV-145 УПИ ХIII-144 Кв. 22 Черква П-Лііі-99, Кв. 15, Вила; Хераково; XIII-43 Кв. 9 Ридо 21; УПИ VIII – 321 УПИ XVII-262, Кв. 22 Царица Йоанна 13; Черковна 23А, 6; Къща, Вила, № , УПИ ХIV-326 Кв. 32, УПИ XVII-68 Кв. 5, УПИ Хх-32, Кв. 11, Вила, Къща, УПИ ХIX-32, Кв. 11

На 05.07.2017 г./09:30 – 16:15 ч./ –Делян, Общ. Божурище IV-052034 Писател Спас Антонов 2; ХVIII-115, Кв. 15 Община Божурище, УПИ VIі-23, Кв. 8, Къща; Мала Раковица; с. Мала Раковица УПИ VI-5, Кв. 2

На 06.07.2017 г./10:00 – 16:15 ч./ – Гурмазово Стопански двор Фургон

На 07.07.2017 г./09:30 – 16:15 ч./ – Гурмазово I-212, Кв. 20 ПИ 001140 УПИ І-254 Кв. 25 УПИ VII-270, Кв. 24 УПИ Х-299 Кв. 29 Временно Ел. Захранване за строителство; УПИ VIII-008013, Кв. 34, помпа, Къща, Навес за Минерални Торове, Вила.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

 За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.