Резултат с изображение за лого на чез

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 13 – 17 март 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности. 

София Област

Община Божурище

На 14. 03. 2017 г. /10: 00 – 12: 15 ч. / – ГурмазовоПи 001140 УПИ І-254 Кв. 25 УПИ Х-299 Кв. 29 Временно Ел. Захранване За Строителство

На 16. 03. 2017 г. /13: 00 – 16: 00 ч. / –С. Златуша

На 16. 03. 2017 г. /09: 00 – 12: 00 ч. / – Делян, Общ. БожурищеIV-052034 Писател Спас Антонов 2

На 17. 03. 2017 г. /09: 00 – 12: 00 ч. / – РосоманГранит М. Падината Черква

На 17. 03. 2017 г. /13: 00 – 16: 00 ч. / –С. Храбърско – Махала Старо Село