Комисията ще извърши проверка, за наличието или липсата на опасни дървета представляващи опасност за живота и здравето на жителите на Община Божурище по бул. „Европа“.
При наличието на застрашаващи здравето на гражданите на Община Божурище дървета, комисията ще предприеме всички необходими мерки за обезопасяване на тротоарното пространство, около констатираните като опасни дървета, с оглед безопасното преминаване на гражданите.