Решение №135 от Протокол №9/28.11.2013г.
Решение №135/28.11.2013г. е върнато от Областен управител на Софийска област за ново обсъждане със заповед №ОС-135/13.12.2013г.

Решение №116 от Протокол №8/31.10.2013г.
Решение №116/31.10.2013г. е върнато от Областен управител на Софийска област за преразглеждане със заповед №ОС-111/15.11.2013г.

Решение №92 от Протокол №7/26.09.2013г.
Решение №92/26.09.2013г. е върнато от Областен управител на Софийска област за преразглеждане със заповед №ОС-73/15.10.2013г.

Решение №94 от Протокол №7/26.09.2013г.
Решение №94/26.09.2013г. е върнато от Областен управител на Софийска област за преразглеждане със заповед №ОС-71/15.10.2013г.

Решение №87 от Протокол №7/26.09.2013г.
Решение №87/26.09.2013г. е върнато от Областен управител на Софийска област за преразглеждане със заповед №ОС-71/15.10.2013г.

Решение №102 от Протокол №7/26.09.2013г.
Решение №102/26.09.2013г. е върнато от Областен управител на Софийска област за преразглеждане със заповед №ОС-72/15.10.2013г.

Решение №101 от Протокол №7/26.09.2013г.
Решение №101/26.09.2013г. е върнато от Областен управител на Софийска област за преразглеждане със заповед №ОС-72/15.10.2013г.

Решение №88 от Протокол №7 от 26.09.2013г.
Решение №88/26.09.2013г. е върнато от Областен управител на Софийска област за преразглеждане със заповед №ОС-70/15.10.2013г.

Решение №34 от Протокол №5 от 2013г.
Решение №34/27.06.2013г. е върнато от Областен управител на Софийска област за преразглеждане със заповед №ОС-32/11.07.2013г.

Решение №35 от Протокол №5 от 2013г.
Решение №35/27.06.2013г. е върнато от Областен управител на Софийска област за преразглеждане със заповед №ОС-33/11.07.2013г. в частта на т.1, подточка – „Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ“