СЪОБЩЕНИЕ ЗА РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“

Във връзка с годишното приключване  за 2021г., отдел „Местни данъци и такси“ ще работи както следва:

„КАСА“ от  06.01.2022 Г.

„ЕКСПЕРТИ“ от 10.01.2022 Г.