Регистър на декларациите по чл. 49, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията,

подадени пред Постоянната комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на Общински съвет – Божурище

Име
Длъжност
чл. 49, ал. 1, т. 1
чл. 49, ал. 1, т. 2
чл. 49, ал. 1, т. 3
чл. 49, ал. 1, т. 4
Ваня Кутова Аризанова
Общински съветник
1 / 30.11.2023г.
 
 
Весела Владимирова Иванова – Петрова
Общински съветник
2 / 30.11.2023г.
 
 
 
Веселка Тодорова Симова
Общински съветник
3 / 30.11.2023г.
 
 
 
Георги Илиев Аспарухов
Общински съветник
4 / 30.11.2023г.
 
 
 
Десислав Борисов Панов
Общински съветник
5 / 30.11.2023г.
 
 
 
Емил Любчов Лазаров
Общински съветник
6 / 30.11.2023г.
 
 
 
Жанета Константинова Тодорова
Общински съветник
7 / 30.11.2023г.
 
 
 
Иван Бориславов Иванов
Общински съветник
8 / 30.11.2023г.
 
 
 
Иван Илиев Миланов
Общински съветник
9 / 30.11.2023г.
 
 
 
Кирил Димитров Денин
Общински съветник
10 / 30.11.2023г.
 
 
 
Михаил Славчев Славчев
Общински съветник
11 / 30.11.2023г.
 
 
 
Петър Георгиев Даскалов
Общински съветник
12 / 30.11.2023г.
 
 
 
Филип Георгиев Димитров
Общински съветник
13 / 30.11.2023г.
 
 
 
Георги Николаев Димов
Кмет на община
 
 
 
Боряна Благоева Кантарджиева
Кмет на кметство с.Пожарево
20 / 05.12.2023г. 21 / 05.12.2023г.
 
 
Валерий Георгиев Георгиев
Кмет на кметство с.Хераково
 
 
 
Вяра Димитрова Митова
Кмет на кметство с.Гурмазово
22 / 06.12.2023г. 23 / 06.12.2023г.
 
 
Григор Стефков Григоров
Кмет на кметство с.Пролеша
 
 
 
Милен Янчев Николов
Кмет на кметство с.Храбърско
24 / 06.12.2023г. 25 / 06.12.2023г.