Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 31 август – 04 септември 2020 г, включително:

 

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал, УПИ, ПИ/

 

 

София-Област

Община Божурище

На 31.08.2020 г. /09:30 – 11:30 ч./ – Божурище:   Георги С.Раковски 36, 27, 34, 24, 26, 22, 24а, 25, 30, 20, 28, 33, 32, Дружба 5, 1, 3, Европа 14-16, 69, 81, 71, 59, 37, 25, 15, 39, 45, 1, 73, 33, 77, 19, 16 1, 63, 49, 67, 47, 31, 18, 65, Строеж, 27, 75, 21, 57, 79, 35, 20, 17, 41, 61, 43, 29, Жилища 4, 19, 5, 1, 7, 1, 22, 6, 8, 1 1, 6, 20, Заимов 2, 6, 6, Иван Вазов 2, 8, 4, 6, 10, 1, 3, УПИ I, Кв.23-А , УПИ II Кв.35 , УПИ II-599, Кв.37 , УПИ XI-719 Кв.58 , Христо Ботев 4, 1, 2, 7, 5,   8, 22, 21, Училище, 3, 6, 3, 7, 4, 20, 1, 5, Гимнастически Салон

На 03.09.2020 г. /09:30 – 15:30 ч./ – Божурище:   Европа

На 03.09.2020 г. /09:30 – 15:30 ч./ – Божурище:   Черна Бара Къща, 4 Ж.Кв.Черна Бара

На 31.08.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 01.09.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 02.09.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 03.09.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 04.09.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./ – Хераково:   III-028096, Кв.1 Местност Голи Връх IV-028096, Кв.1 Местност Голи Връх; V-028096, Кв.1 Местност Голи Връх; VI-028096, Кв.1 Местност Голи Връх;, VII-028073, Кв.1 Местност Голи Връх, Александър Стамболийски (Мах.Бобен) 52, М. Балин Дол , М.Бобен УПИ Х-029062 Кв.1 , УПИ III-393 Кв.48 , УПИ IX-029062 Кв.1, УПИ XII-029062 Кв.1, УПИ XXI-342, Кв.37 , УПИ Х-029062 Кв.1 ,   Вила, Къща, Мах. Бобен

На 31.08.2020 г. /09:30 – 15:30 ч./   На 01.09.2020 г. /09:30 – 15:30 ч./   На 02.09.2020 г. /09:30 – 15:30 ч./ – Хераково:   Ридо 21, УПИ VIII – 321 , Черковна 23а, 6,   УПИ ХIV-326 Кв.32, № , Къща, Вила

На 31.08.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 01.09.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 02.09.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 03.09.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 04.09.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Храбърско:   I-075017 Кв.54, УПИ 3-076020 Кв.57 , УПИ I-076022, Кв.57 , УПИ III-1981 , УПИ-IV-76.11 Кв.57 УПИ-V-18, Кв.3 ,   Къща

На 31.08.2020 г. /09:30 – 16:16 ч./   На 01.09.2020 г. /09:30 – 16:16 ч./   На 02.09.2020 г. /09:30 – 16:16 ч./   На 03.09.2020 г. /09:30 – 16:16 ч./ – Пожарево, Общ. Божурище:   VІІІ-485, Кв.34 , Александър Александров 69, Космонавт Георги Иванов 172, 119, УПИ Vi-105 Кв.8 , УПИ- Xii-148 Кв.10 , УПИ-IX-485, Кв.34 ,   Къща

На 31.08.2020 г. /11:30 – 14:00 ч./ – Пожарево, Общ. Божурище:   Георги Аспарухов – Гунди 17, Космонавт Ал. Александров 33, 26, Космонавт Георги Иванов 82, Пейо Яворов 6, 10, Пчела 4, УПИ 3-227 Кв. 18 , УПИ XXI, Кв. 17 , УПИ ХVІІ-Общ, Кв.19 , УПИ-190кв 15 , УПИ V-016025 Кв.1 ,   М.Гуното, Къща, Вила

На 31.08.2020 г. /13:00 – 16:00 ч./ – Златуша:   УПИ II-214 Кв.20 ,   УПИ ІІІ-226, Кв.22, Къща, Вила

На 31.08.2020 г. /13:00 – 16:00 ч./ – Хераково:   УПИ XVII-262 , Кв.22

 

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.