Новини

НА 17.05.2024 Г.,(ПЕТЪК), ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ОБРАБОТКА НА ПАРКОВЕ И ТРЕВНИ ПЛОЩИ С ЦЕЛ ТРЕТИРАНЕ НА КЪРЛЕЖИ И БЪЛХИ!

Уважаеми живущи в град Божурище, уведомяваме Ви, че в сутрешните часове на утрешния ден – 17.05.2024 г.,(петък) ще бъде извършена обработка на парковите тревни площи, с цел третиране срещу бълхи и кърлежи. В тази връзка, молим, в срок от 24 часа, да се спазват ограниченията за недопускане на деца и домашни любимци да навлизат в […]

Други новини

  • Търгове
  • Конкурси
  • Обяви
  • Съобщения

Проект BG16M1OP002-0009-C01″ Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд”