Новини

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ЗАТВАРЯНЕ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА МПС – паркинга пред банка ДСК, улицата зад Читалището до кръстовището с ул. „Захари Стоянов“, ул. „Асен Йорданов“ до кръстовището с ул. „Добри Чинтулов“, ул. „Добри Чинтулов“ до кръстовището с ул. „Захари Стоянов“ в град Божурище

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Във връзка с  извършването на текущ ремонт и цялостно преасфалтиране паркинга пред банка ДСК, улицата зад Читалището до кръстовището с ул. „Захари Стоянов“, ул. „Асен Йорданов“ до кръстовището с ул. „Добри Чинтулов“, ул. „Добри Чинтулов“ до кръстовището с ул. „Захари Стоянов“ в град Божурище, Ви УВЕДОМЯВАМЕ, […]

Други новини

  • Търгове
  • Конкурси
  • Обяви
  • Съобщения

Проект BG16M1OP002-0009-C01″ Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд“