Новини

ОИЦ-СОФИЯ ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНИ ОБСЪЖДАНИЯНА КОНЦЕПЦИИТЕ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ

Обществено обсъждане на концепцията за интегрирани териториални инвестиции BG16FFPR003-2.001-0119 „Териториалното развитие и сближаване с акцент върху адаптацията към климатичните промени, осигуряване на качествена среда за живот и адекватни публични (медико и социални) услуги за подобряване на благосъстоянието, физическата активност и здравословния статус на населението в ЮЗР“ с водещ партньор Столична община ще се проведе в […]

Във връзка с извършването на текущ ремонт и цялостно преасфалтиране на паркинга пред банка ДСК, ул. „Асен Йорданов“ до кръстовището с ул. „Добри Чинтулов“, ул. „Добри Чинтулов“ до кръстовището с ул. „Захари Стоянов“ в град Божурище, Ви УВЕДОМЯВАМЕ, че улиците ще бъдат затворени за преминаване на пътни превозни средства от 08.00 ч. на 19.04.2024г. до 18.00 часа на 22.04.2024г.
УМОЛЯВАМЕ жителите в района на извършвания ремонт да освободят тротоарите и пътното платно от паркирани / спрели МПС за периода от 08.00 ч. на 19.04.2024г. до 18.00 часа на 22.04.2024г.

Други новини

  • Търгове
  • Конкурси
  • Обяви
  • Съобщения

Проект BG16M1OP002-0009-C01″ Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд”