chla-what-you-should-know-covid-19-1200x628-01

 

Заповед №РД-78/ 31.03.2022г. на кмета на Община Божурище отмяна на заповеди за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Божурище

Заповед №РД-364/07.09.2021г. на кмета на Община Божурище въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Божурище

Заповед №РД-01-472/02.09.2021г. на територията на Софийска област се въвеждат следните противоепидемични мерки

Решение на Областния оперативен щаб – Софийска област

ЗАПОВЕД №РД-99 / 22.03.2021г. на кмета на община Божурище се изменя заповед №РД-98 / 19.03.2021г.

Заповед РД-98/19.03.2021г. на кмета на Община Божурище въвеждане на следните противоепидемични мерки на територията на Община Божурище от 22.03.2021г. до изричната отмяна на настоящата заповед

ЗАПОВЕД №РД-531 от 16.11.2020г. на кмета на община Божурище за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Божурище за периода от 16.11.2020г. до 30.11.2020г.

Заповед №РД-183/05.05.2020г. относно провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки във връзка със създаденото извънредно положение и налагането на погребения на лица, починали от заразни болести

Заповед №РД – 544/27.11.2020г. на кмета на община Божурище за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Божурище за периода от 28.11.2020г. до 21.12.2020г.

Заповед №РД – 581/23.12.2020г. на кмета на община Божурище за удължаване действието на въведените противоепидемични мерки на територията на община Божурище до изричната им отмяна с нарочна заповед